Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2008. április 23-án (szerdán) 17 órakor

tartja a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermébenNAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések


rendkívüli nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(132/2008. IV. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


kötött napirendű nyilvános ülés:


1. Beszámoló jelentés a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2007. évi zárszámadásról

(143/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


rendes nyilvános ülés:


2. A 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II. 25.) rendelet módosítása

(120/2008. IV. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999. (II. 2.) rendelet módosítása

(131/2008. IV. 10.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


5. Baba és gyermekholmi vásár (135/2008. IV. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


9. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételére egyszerű közbeszerzési eljárás kiírása

(147/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. Döntés a „Benczúr Park” játszótér építési és a Jókai tér zöldfelületének felújítási munkáinak elvégzésére kiírandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(157/2008. IV. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Bp. VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája

(148/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2007. évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

(124/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.a A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

(153/2008. IV. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17.b A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt stratégiai, szervezeti és üzleti koncepciója [a 603/7/2007 (XI. 22.) kt határozat alapján]

(156/2008. IV. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. A Bp. VI. kerület, Eötvös u. 5. II. emelet 25. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetése, pénzbeli térítés ellenében

(122/2008. IV. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. A Bp. VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges adás-vételi szerződés tervezete

(144/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. A 2008. január 1-jétől hatályos új ÁFA törvény szabályainak alkalmazása a folyamatban lévő ügyekre

(141/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. III. 16. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(115/2008. IV. 4.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Budapest, VI. kerület Andrássy út 29. I. lh. III. 10. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(118/2008. IV. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. II. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(119/2008. IV. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. A Budapest, VI. kerület Andrássy út 77. szám alatti önkormányzati tulajdonú 29533/0/A/4 hrsz-ú földszinti tároló és a 29533/0/A/27 hrsz-ú szükséglakás térítésmentes közös tulajdonba adása, önálló albetétben történő meghagyásukkal

(121/2008. IV. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Javaslat a Budapest, VI. kerület Podmaniczky u. 10. szám alatti társasházban lévő helyiség bérbeadására, és bérleti díjának megállapítására

(123/2008. IV. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. Javaslat a Bp. VI. kerület, Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(149/2008. IV. 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

28. A Képviselő-testület 609/2007. (XI. 22.) számú határozatának módosítása, vagy hatályban tartása

(133/2008. IV. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Az ülésen kiosztott anyagok:


- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetése, új ügyvezető választása

(154/2008. IV. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


- Pénzügyi Bizottság felkérése (B. A. lakásügye)Bizottsági előterjesztések2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Aradi u. 22. IV. em. 2. (53/2008.)

2a/2. Rózsa u. 111. I. em. 4. (54/2008.)

2a/3. Vasvári Pál u. 5., Teréz krt. 31. I. em. 13. (55/2008.)


b. Elidegenítés

2b/1. Rózsa u. 78. I. em. 3. (56/2008.)

2b/2. Weiner L. u. 8. II. em. 2/a. (57/2008.)

2b/3. Izabella u. 70. fszt. 5. (58/2008.)


c. Elővásárlási jog

2c/1. Király u. 28. II. em. 40. (59/2008.)

2c/2. Andrássy út 98. II. em. 11/a. (60/2008.)


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás –


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás -


b. Elidegenítés

3b/1. Anker köz 2-4. (61/2008.)

3b/2. Szív u. 34. (62/2008.)

3b/3. Andrássy út 99., Eötvös u. 21., Teréz krt. 41. és Teréz krt. 47. (63/2008.)

3b/4. Javaslat 27 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (64/2008.)


c. Elővásárlási jog -


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás -


f. Funkcióváltás -


g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése

3g/1. Bérleti díj tartozásra felszámított késedelmi kamat összegének elengedése és részletfizetés engedélyezése (50/2008.)

3g/2. Bérleti díj tartozásra felszámított kamat összegének elengedése (65/2008.)4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Andrássy út 18., Nagymező u. 36., Rippl-R. u. 23-25., Szív u. 48. (45/2008.)

4b/2. Aradi u. 64. (46/2008.)

4b/3. Izabella u. 50. (47/2008.)

4b/4. Szobi u. 5. (48/2008.)

4b/5. Szív u. 14., Podmaniczky u. 71. (49/2008.)


5. Egyéb

5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (51/2008.)

5a/2. Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 136/2006/tul. (04.26.) számú határozatának visszavonására (52/2008.)

5a/3. Javaslat a 2008. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázat kiírására (66/2008.)
Budapest, 2008. április 17.


Üdvözlettel:

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök