Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2008. március 27-én (csütörtökön) 12 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:


(A napirendek előterjesztései korábban kiküldésre kerültek,

az újonnan készült előterjesztések a jelen meghívó mellékletei.)NAPIRENDEK:


Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Nyilvános ülés:


2. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

(95/2008. III. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt között kötött bankszámla szerződés módosítása

(93/2008. III. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására

(88/2008. III. 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Kezességvállalásra irányuló megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyása

(92/2008. III. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2008. évi parkfenntartási munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési vállalkozási szerződés tárgyában döntés hozatal

(105/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételére közbeszerzési eljárás kiírása

(96/2008. III. 03.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Nyílt közbeszerzési eljárás kiírása építési beruházás tárgyában a Bp. VI. Eötvös u. 10. ingatlan kapcsán

(106/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(86/2008. III. 6.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


18. A kerületi egészségügyi alapellátás színvonalának biztosítása

(107/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető és Wertán Zsolt Zoltán frakcióvezető-helyettesTájékoztató:


- 2007. éves beszámoló Független Könyvvizsgálói jelentése (99/2008. III. 20.)

 

 

Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. március 20.
Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök