1. MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 27-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó ülésére


(A képviselők a napirendek előterjesztéseit

a 2008. március 20-ra tervezett képviselő-testületi ülés anyagával megkapták.

Az újonnan készült előterjesztések a jelen meghívó mellékletei.)


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)


NAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Döntés összeférhetetlenségi ügyben

(89/2008. III. 11.)

Előterjesztők: Hatvani Csaba, Markocsány Zoltán, Deák Imre képviselők, az összeférhetetlenség kivizsgálására alakult bizottság tagjai


2. Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása

(87/2008. III. 11.) és (91/2008. III. 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. A Terézvárosi Nonprofit Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági tag visszahívása (szóban)

Az ülésen kiosztott (111/2008. III. 27.) (112/2008. III. 27.) és (113/2008. III. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Nyilvános ülés:


1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája – első olvasat

(90/2008. III. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(86/2008. III. 6.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996 (I. 18) rendelet módosítására

Az ülésen kiosztott (108/2008. III. 26.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


4. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

(95/2008. III. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt között kötött bankszámla szerződés módosítása

(93/2008. III. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására

(88/2008. III. 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Kezességvállalásra irányuló megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyása

(92/2008. III. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2008. évi parkfenntartási munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési vállalkozási szerződés tárgyában döntés hozatal

(105/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Nyílt közbeszerzési eljárás kiírása építési beruházás tárgyában a Bp. VI. Eötvös u. 10. ingatlan kapcsán

(106/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. A Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontása

(80/2008. II. 22.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, a tervrajzon AAL-44. A épület IV. emelet 4. (hrsz: 28717/0/A/36), a tervrajzon AL-45. A lépcsőház IV. emelet 5. (hrsz: 28717/0/A/37), a tervrajzon ABL-71 számmal jelölt B lépcsőház VII. emelet 1. (hrsz: 28717/0/A/55), szám alatti lakás ingatlanokkal a -1 szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P-28 számú gépkocsi beállóhely 1/57-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 2 szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P30 számú gépkocsi beállóhely 1/57 arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 1 szinten lévő 19. szám alatt található, a tervrajzon ABPO1-02 számú, 28717/0/A/19 hrsz-ú, a -2 szinten lévő 12. szám alatt található, a tervrajzon ABP02-04 számú, 28717/0/A/12 hrsz-ú tárolókkal kapcsolatos elővásárlási jog

(82/2008. III. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. II. emelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(83/2008. III. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Budapest, VI. kerület Andrássy út 24. III. emelet 9/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(84/2008. III. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

14. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(86/2008. III. 6.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


15. A 137/2007. (III. 22.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása

(104/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


16. Pedagógiai programok jóváhagyása

(101/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


17. Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

(102/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


18. Javaslat a Bp. VI. kerület Vörösmarty u. 69-71. szám alatti társasházban lévő 28677/0/A/48 hrsz-ú, 242 m2 alapterületű polgári védelmi helyiség használatba adására

(103/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. A kerületi egészségügyi alapellátás színvonalának biztosítása

(107/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető és Wertán Zsolt Zoltán frakcióvezető-helyettes


20. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(81/2008. III. 03.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
Tájékoztatók:


- A VI. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatója a körzeti megbízottak fogadóórái megtartásának rendjéről (94/2008. III. 12.)

- 2007. éves beszámoló Független Könyvvizsgálói jelentése (99/2008. III. 20.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. március 20.

 

 

 

Verók István

polgármester