Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését

2008. március 25-én (kedden) 14 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:


(A napirendek előterjesztései korábban kiküldésre kerültek,

az újonnan készült előterjesztések a jelen meghívó mellékletei.)NAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Nyilvános ülés:


1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája – első olvasat

(90/2008. III. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. A Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontása

(80/2008. II. 22.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


13. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(86/2008. III. 6.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. A 137/2007. (III. 22.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása

(104/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


15. Pedagógiai programok jóváhagyása

(101/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


16. Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

(102/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


18. A kerületi egészségügyi alapellátás színvonalának biztosítása

(107/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető és Wertán Zsolt Zoltán frakcióvezető-helyettes


Bizottsági előterjesztések


okt1 Pedagógus ösztöndíj pályázat tematikájának meghatározása és meghirdetése

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


okt2 Étkezés-kiegészítés a VI. kerületi iskolák tanulói számára

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


okt3 A IX. Országos Zeneiskolai Zenekari Versenyen való részvétel támogatása

Előterjesztő: Balog Gábor elnök


spik1 A 2008. I félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


e1 Tájékoztató a Balatonmáriafürdő, Hullám u. 81. szám alatti gyermeküdülő helyzetéről

Előterjesztő: Balog Gábor elnök


e2 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállítja: dr. Balogh Mihály biz. üiEgyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. március 20.


Üdvözlettel: 

 

Balog Gábor sk.

elnök