Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2008. március 26-án (szerdán) 14 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében


(A napirendek előterjesztései korábban kiküldésre kerültek,

az újonnan készült előterjesztések a jelen meghívó mellékletei.)NAPIRENDEK:Testületi előterjesztések


Nyilvános ülés:


1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája első olvasat

(90/2008. III. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2008. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

(95/2008. III. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására

(88/2008. III. 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Kezességvállalásra irányuló megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyása

Előterjesztő: Verók István polgármester

(92/2008. III. 12.)


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2008. évi parkfenntartási munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési vállalkozási szerződés tárgyában döntés hozatal

(105/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételére közbeszerzési eljárás kiírása

(96/2008. III. 03.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Nyílt közbeszerzési eljárás kiírása építési beruházás tárgyában a Bp. VI. Eötvös u. 10. ingatlan kapcsán

(106/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti, a tervrajzon AAL-44. A épület IV. emelet 4. (hrsz: 28717/0/A/36), a tervrajzon AL-45. A lépcsőház IV. emelet 5. (hrsz: 28717/0/A/37), a tervrajzon ABL-71 számmal jelölt B lépcsőház VII. emelet 1. (hrsz: 28717/0/A/55), szám alatti lakás ingatlanokkal a -1 szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P-28 számú gépkocsi beállóhely 1/57-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 2 szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz-ú teremgarázsban P30 számú gépkocsi beállóhely 1/57 arányú osztatlan közös tulajdoni hányaddal, valamint a – 1 szinten lévő 19. szám alatt található, a tervrajzon ABPO1-02 számú, 28717/0/A/19 hrsz-ú, a -2 szinten lévő 12. szám alatt található, a tervrajzon ABP02-04 számú, 28717/0/A/12 hrsz-ú tárolókkal kapcsolatos elővásárlási jog

(82/2008. III. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. II. emelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(83/2008. III. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Budapest, VI. kerület Andrássy út 24. III. emelet 9/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(84/2008. III. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Javaslat a Bp. VI. kerület Vörösmarty u. 69-71. szám alatti társasházban lévő 28677/0/A/48 hrsz-ú, 242 m2 alapterületű polgári védelmi helyiség használatba adására

(103/2008. III. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterBizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Rózsa u. 78. fszt. 11. (34/2008.)


b. Elidegenítés

2b/1. Bajnok u. 16. III. em. 15. (35/2008.)

2b/2. Rózsa u. 78. I. em. 3. (36/2008.)

2b/3. Bajcsy-Zs. út 39. II. em. 15. (37/2008.)


c. Elővásárlási jog

2c/1. Hajós u. 7. III. em. 12/a. (38/2008.)

2c/2. Andrássy út 98. fszt. 3/a. (39/2008.)

2c/3. Andrássy út 53. III. em. 11. (40/2008.)


d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás -


b. Elidegenítés

3b/1. Izabella u. 96., Ó u. 38. (41/2008.)


c. Elővásárlási jog -


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás

3e/1. Andrássy út 72. - tetőtér visszaépítése, felvonó létesítése (42/2008.)


f. Funkcióváltás -


g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -


4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Zichy J. u. 43. (33/2008.)

4b/2. Oktogon tér 3. (43/2008.)

4b/3. 2008.évi társasház-felújítási pályázat kiírása (44/2008.)5. Egyéb

5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (31/2008.)

5a/2. Nyári természetvédelmi tábor megrendezése (32/2008.)Tájékoztató:


- 2007. éves beszámoló Független Könyvvizsgálói jelentése (99/2008. III. 20.)

 

 Budapest, 2008. március 20.

Üdvözlettel: 

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök