Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2008. február 19-én (kedden) 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Kötött napirendű nyilvános ülés:


1. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megalkotása

(57/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

Könyvvizsgálói jelentés

Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel

A kisebbségi önkormányzatok határozat kivonatai

A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve (az ülésen került kiosztásra)

A Terma Nonprofit Közhasznú Zrt. tájékoztatója (az ülésen került kiosztásra)

Bizottságok határozat kivonatai (az ülésen kerül kiosztásra)Nyilvános ülés:


1. A Képviselő-testület feloszlatása

(45/2008. II. 11.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezetőZárt ülés:


1. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

(41/2008. II. 1.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

az ülésen kiosztásra került (63/2008. II. 19.)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző


3. Változás a Humán bizottság összetételében

az ülésen kiosztásra került (64/2008. II. 19.)

Előterjesztő. Verók István polgármester


4. Előterjesztés személyi ügyben (a zárt ülés 5. napirendje)

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Javaslattétel a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt személyi ügyeiben (a zárt ülés 6. napirendje)

a. (55/2008. II. 14.)

b. (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármesterNyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(56/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999 (II. 2.) rendelet módosítása

(53/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester


3. Az Önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendelet módosítása

(47/2008. II. 11.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


4. A Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása

(48/2008. II. 13.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


5. A Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel u. - Bulcsú utca – MÁV terület – Vágány utca vonala – Dózsa György út által határolt terület (Nyugati pályaudvar és környéke) Kerületi Szabályozási Terve

(39/2008. II. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


6. Bp. VI. kerület, Bajza utca - Podmaniczky utca-Dózsa György út- Szondi utca - által határolt terület (Munkácsy M. u. és környéke) KSZT (TEKVÉSZ 2. sz. melléklet, 4. sz. melléklet)

(40/2008. II. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


7. Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(51/2008. II. 13.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


8. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentése a köztéri padokra vonatkozóan

(49/2008. II. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. A BRFK és a Terézvárosi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás módosítása (térfigyelő szolgálatot ellátó rendőrök bérének emelésére vonatkozólag, a nyilvános ülés 17. napirendje)

(15/2008. I. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető, FEB tagEgyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2008. február 14.

Üdvözlettel: 

 

 

 

Hatvani Csaba sk

elnök