1. MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 21-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)


NAPIRENDEK:


Nyilvános ülés:


1. A Képviselő-testület feloszlatása

(45/2008. II. 11.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


Zárt ülés:


1. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

(41/2008. II. 1.) és az ülésen kiosztott (71/2008. II. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

az ülésen kiosztásra került (63/2008. II. 19.)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző


3. Változás a Humán bizottság összetételében

az ülésen kiosztásra került (64/2008. II. 19.) és a (69/2008. II. 20.)

Előterjesztő. Verók István polgármester


4. Átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(44/2008. II. 2.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


5/a. Javaslattétel a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt személyi ügyeiben

(55/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5/b. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsági tagjának megbízása, alapító okiratának módosítása

az ülésen kiosztott (66/2008. II. 19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Nyilvános ülés:


1. Előterjesztés személyi ügyben

az ülésen kiosztott (75/2008. II. 21.)

Előterjesztő: Verók István polgármester2. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(56/2008. II. 14.) és az ülésen kiosztott (78/2008. II. 21.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999 (II. 2.) rendelet módosítása

(53/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester


4. Az Önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendelet módosítása

(47/2008. II. 11.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


5. A Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása

(48/2008. II. 13.)

Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán és Deák Imre képviselők


6. A Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel u. - Bulcsú utca – MÁV terület – Vágány utca vonala – Dózsa György út által határolt terület (Nyugati pályaudvar és környéke) Kerületi Szabályozási Terve

(39/2008. II. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


7. Bp. VI. kerület, Bajza utca - Podmaniczky utca-Dózsa György út- Szondi utca - által határolt terület (Munkácsy M. u. és környéke) KSZT (TEKVÉSZ 2. sz. melléklet, 4. sz. melléklet)

(40/2008. II. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


8. Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(51/2008. II. 13.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentése a köztéri padokra vonatkozóan

(49/2008. II. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása

(54/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. A Terézvárosi Ifjúsági, Sport, és Szabadidő Közalapítvány 2007. évi záró beszámolója

(37/2008. I. 31.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12. Közvilágítási hálózat ingyenes tulajdonba adása

(50/2008. II. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2007. évi működéséről és a 2008. évi támogatás összegének meghatározása

(46/2008. II. 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. Javaslat a Budapest, VI. kerület Hegedű 3. szám alatti ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(58/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti ingatlan értékesítése

az ülésen kiosztásra került (67/2008. II. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Pályázat kiírása (Eötvös u. 10. szám alatti Közösségi Színtér ügyében)

(az előterjesztés visszavonásra került)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. A Gazdasági Bizottság 19/2008. (I. 23.) számú határozatának hatályon kívül helyezése

(43/2008. I. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. A BRFK és a Terézvárosi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás módosítása (térfigyelő szolgálatot ellátó rendőrök bérének emelésére vonatkozólag)

(15/2008. I. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető, FEB tag


19. A 2008. január 1-jétől hatályos új ÁFA törvény szabályainak alkalmazása a folyamatban lévő ügyekre

az ülésen kiosztásra került (72/2008. II. 20.)


20. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(38/2008. I. 31.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Interpellációk, kérdések, képviselői közleményekTájékoztatók:


- Tájékoztató a Bp. VI. kerület, Nagymező utca garázsépítéssel kapcsolatos anyagi károk csökkentéséről

az ülésen kiosztásra került (68/2008. II. 20.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. február 14. 

Verók István

polgármester