Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését

2008. február 19-én (kedden) 14 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Kötött napirendű nyilvános ülés:


1. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megalkotása

(57/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

Könyvvizsgálói jelentés

Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel

A kisebbségi önkormányzatok határozat kivonatai

A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve (az ülésen került kiosztásra)

A Terma Nonprofit Közhasznú Zrt. tájékoztatója (az ülésen került kiosztásra)

Bizottságok határozat kivonatai (az ülésen kerül kiosztásra)Nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(56/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Az Önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendelet módosítása

(47/2008. II. 11.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


7. Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(51/2008. II. 13.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. A Terézvárosi Ifjúsági, Sport, és Szabadidő Közalapítvány 2007. évi záró beszámolója

(37/2008. I. 31.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2007. évi működéséről és a 2008. évi támogatás összegének meghatározása

(46/2008. II. 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármesterBizottsági előterjesztések


szoc1 Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatási kérelme (zárt ülés)

előterjesztő: dr. Jandó Ezsébet


spik1 Tájékoztatás a TERMA Nonprofit Zrt-ről (szóbeli)


e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

összeállítja: dr. Balogh Mihály biz. üi


Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.Budapest, 2008. február 14. 

Üdvözlettel:

  

 

 

Balog Gábor sk.

elnök