Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓÉrtesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2008. február 20-án (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében


Napirend:


Testületi előterjesztések


Zárt ülés:


1. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

(41/2008. II. 1.) és az ülésen kiosztott (71/2008. II. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6/a. Javaslattétel a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt személyi ügyeiben

(55/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6/b. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsági tagjának megbízása, alapító okiratának módosítása

az ülésen kiosztott (66/2008. II. 19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Kötött napirendű nyilvános ülés:


1. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megalkotása

(57/2008. II. 14.) és az ülésen kiosztott (70/2008. II. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

Könyvvizsgálói jelentés

Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel

A kisebbségi önkormányzatok határozat kivonatai

Az ülésen került kiosztásra:

A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve (65/2008. II. 19.)

A Terma Nonprofit Közhasznú Zrt. tájékoztatója (62/2008. II. 19.)

Bizottságok határozat kivonatai (a testületi ülésen kerül kiosztásra)
Nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(56/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. A társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 2/1999 (II. 2.) rendelet módosítása

(53/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester


5. A Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel u. - Bulcsú utca – MÁV terület – Vágány utca vonala – Dózsa György út által határolt terület (Nyugati pályaudvar és környéke) Kerületi Szabályozási Terve

(39/2008. II. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


6. Bp. VI. kerület, Bajza utca - Podmaniczky utca-Dózsa György út- Szondi utca - által határolt terület (Munkácsy M. u. és környéke) KSZT (TEKVÉSZ 2. sz. melléklet, 4. sz. melléklet)

(40/2008. II. 1.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása

(54/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. Közvilágítási hálózat ingyenes tulajdonba adása

(50/2008. II. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Javaslat a Budapest, VI. kerület Hegedű 3. szám alatti ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(58/2008. II. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti ingatlan értékesítése

az ülésen kiosztásra került (67/2008. II. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Pályázat kiírása (Eötvös u. 10. szám alatti Közösségi Színtér ügyében)

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. A Gazdasági Bizottság 19/2008. (I. 23.) számú határozatának hatályon kívül helyezése

(43/2008. I. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. A BRFK és a Terézvárosi Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás módosítása (térfigyelő szolgálatot ellátó rendőrök bérének emelésére vonatkozólag)

(15/2008. I. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető, FEB tag


Ülésen került felvételre:


- A 2008. január 1-jétől hatályos új ÁFA törvény szabályainak alkalmazása a folyamatban lévő ügyekre

az ülésen kiosztásra került (72/2008. II. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Bizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Székely B. u. 12/A. II. em. 4.(20/2008.)


b. Elidegenítés -


c. Elővásárlási jog

2c/1. Andrássy út 4. IV. em. 12/a. (21/2008.)

2c/2. Eötvös u. 11/A. III/4. (22/2008.)


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás -


b. Elidegenítés

3b/1. Lendvay u. 26. (23/2008.)

3b/2. Szondi u. 22. (24/2008.)


c. Elővásárlási jog -


d. Csere -


e. Tulajdonosi hozzájárulás -


f. Funkcióváltás -


g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -


4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás

4a/1. Weiner L. u. 5. (25/2008.)


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Oktogon tér 3. (18/2008.)5. Egyéb

5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19/2008.)

5a/2. Javaslat pedagógusok környezeti nevelési tanfolyamon való részvételének támogatására (26/2008.)

5a/3. Javaslat pályázat kiírására környezeti nevelési célok megvalósítására a 2008/2009 tanévben „Környezettudatos magatartásra nevelés” címmel (27/2008.)

5a/4. Javaslat a „Víz világnapja 2008.” jeles környezetvédelmi nap megünneplésére Terézváros oktatási intézményeiben (28/2008.)

5a/5. "Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 82 db kutyapiszok gyűjtőláda és 130 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése" tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala (30/2008.) (az ülésen került kiosztásra)Budapest, 2008. február 14.


Üdvözlettel:

 

 

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök