1. MEGHÍVÓ


a Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2008. január 24-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes üléséreAz ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyteremNAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Dr. Tóth Margit vállalkozó házi gyermekorvos szerződésének meghosszabbítása

(6/2008. január 10.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kapcsán

Szóbeli előterjesztés - az ülésen kiosztott tájékoztatás (zrt/2008. január 24.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


Nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(16/2008. január 16.) és az ülésen kiosztott (34/2008. január 24.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Állásfoglalás a 2008. évi fővárosi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelet tervezetről

(25/2008. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3.a Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet módosítása

(19/2008. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3.b Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása

(19/2008. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

(18/2008. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Szociális és egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítása

(9/2008. január 15.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


6. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása

(28/2008. január 21.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


7. A közmeghallgatás időpontja és helye

(4/2008. január 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 82 db kutyapiszok gyűjtőláda és 130 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetre történő előzetes kötelezettségvállalás

(13/2008. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. „Együttműködési megállapodás” kötése az LP Média Kft-vel helyi televízió-műsor szolgáltatására

(22/2008. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. A BRFK és a Terézvárosi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítása (térfigyelő szolgálatot ellátó rendőrök bérének emelésére vonatkozólag)

(15/2008. január 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia Fidesz-KDNP frakcióvezető


11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Esélyegyenlőségi Programja 2008. és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Esélyegyenlőségi Programja című dokumentumok elfogadása

(17/2008. január 16.) és az ülésen kiosztott javított melléklet 31/2008. január 23.

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12. 2008. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

(14/2008. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. A Budapest, VI. kerület Szív u. 19-21. és a Felső erdősor 20. (hrsz: 29585) szám alatti ingatlan használatának megosztása

(24/2008. január 17. és az ülésen kiosztott melléklet 27/2008. január 18.

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. A Tóth Aladár Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény székhely kialakításának, és telephely rekonstrukciójának pályázati önrész biztosítása

Az ülésen kiosztott (30/2008. január 23.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


15. Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei-Merse Pál utca 1.) II. em.

2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(1/2008. január 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Budapest, VI. kerület Andrássy út 20. II. emelet 5. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(2/2008. január 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. III. emelet 18. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(3/2008. január 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. A Budapest, II. kerület Hárshegyi úti ingatlan pályázat útján történő értékesítése

(20/2008. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Javaslat a Budapest, II. kerület Tárogató út 110. szám alatti lakóingatlan árverés útján történő értékesítésére

(11/2008. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Javaslat a balatonmáriafürdői ingatlanok (Hullám u. 81. és 84., Mária u. 39.) árverés útján történő értékesítésére

(12/2008. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Budapest, VI. kerület Rózsa u. 76. I. emelet 20. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(7/2008. január 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Javaslat a Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zs. út 61. szám alatti, 28910/0/A/1-2-3-4-5 hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport árverés útján történő értékesítésére.

(29/2008. január 21.) és az ülésen kiosztott 33/2008. január 24.

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(5/2008. január 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
Megjegyzés:


Az alábbi 3 db napirend – amely a kiküldött meghívóban szerepelt – visszavonásra került:


21. Javaslat bérlővel terhelt a Bp. VI. kerület Paulay E. u. 18. szám alatti 29300/0/A/18. hrsz-ú helyiség elidegenítésre történő kijelölésére

(23/2008. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Javaslat a Budapest, VI. kerület Vörösmarty u. 69-71. szám alatti társasházban lévő, 28677/0/A/48 hrsz-ú, 242 m2 alapterületű polgári védelmi helyiség használatba adására

(8/2008. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Javaslat a Playsystem Kft által bérelt, Budapest, VI. kerület Nagymező u. 21. sz. alatti, 29048/0/A/6 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére

(10/2008. január 15.) és az ülésen kiosztott tájékoztatás 32/2008. január 23.

Előterjesztő: Verók István polgármester


 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2008. január 17. 

Verók István

polgármester