MEGHÍVÓ

  1. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. december 20-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Budapest VI., Eötvös u. 3. földszinti nagyterem


NAPIRENDEK:

Zárt ülés:


1. Egészségügyi ellátási szerződés meghosszabbítása

(437/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


2. Az Ügyrendi Igazgatási és Jogi Bizottság alelnökének megválasztása

(440/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia Fidesz-KDNP frakcióvezető


3. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 02-1168/2007. számú törvényességi észrevétele (intézményvezetői kinevezés esetén az illetmény összegszerű megállapítása)

(438/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


4. Külsős bizottsági tag lemondása (szóban az ülésen)

Előterjesztő: Markocsány Zoltán SZDSZ frakcióvezető


Nyilvános ülés:


1. A költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(464/2007. XII. 10.) és az ülésen kiosztott (478/2007. XII. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


1/a. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000 (XII.12.) rendelet valamint a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996 (I. 8.) rendelet módosítására

Az ülésen kiosztott (477/2007. XII. 19.) és a (482/2007. XII. 19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. A Budapest VI. kerület, Teréz körút – Bajcsy-Zsilinszky út – Podmaniczky utca Nyugati tér által határolt terület (Nyugati tér és környéke) kerületi Szabályozási Terve

(443/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


3. A Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca – Rózsa utca – Szondi utca – Izabella utca – Aradi utca – Csengery utca – Szondi utca – Eötvös utca által határolt terület (Vörösmarty utca és környéke) Kerületi Szabályozási Terve

(444/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


4. a. Településrendezési szerződés megkötése, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között a Kormányzati Épület(együttes) projekttel kapcsolatban

(470/2007. XII. 12.) és az ülésen kiosztott (481/2007. XII. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


4. b. A Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Bulcsú utca – MÁV terület – Vágány utca vonala – Dózsa György út által határolt terület (Nyugati pályaudvar és környéke) Kerületi Szabályozási terve

(445/2007. XI. 30.) és az ülésen kiosztott (480/2007. XII. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


5. Rendelet a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Terézvárosi Építészeti-műszaki Tervtanács működési rendjéről

(442/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Település-fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata

(472/2007. XII. 13.) és az ülésen kiosztott (483/2007. XII. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása.

(457/2007. XII. 5.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


8. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2006. (I. 30.) rendelet módosítása

(450/2007. XII. 3.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


9. A gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítása

(451/2007. XII. 3.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


10. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(452/2007. XII. 3. )

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása

(453/2007. XII. 3.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


12. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(461/2007. XII. 5.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


13. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló, 25/2004. (V. 25.) rendelet módosítása

(462/2007. XII. 5..)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Döntés a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet vonatkozásában benyújtott törvényességi észrevétel kapcsán

(476/2007. XII. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt alapító okiratának módosítása

(467/2007. XII. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. 2008. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

(448/2007. XII. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés meghosszabbítása

(454/2007. XII. 3.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


18. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2008. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(455/2007. XII. 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Egyetértés gyakorlása I. kategóriába tartozó játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezésére kiírt nyilvános koncessziós pályázathoz

(456/2007. XII. 4.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. Köztéri szobor állítása

(446/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


21. A Terézvárosi Művelődési Közalapítvány 2007. évi záró beszámolója

(466/2007. XI. 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


22. A Terézvárosi Ifjúsági, Sport, és Szabadidő Közalapítvány 2007. évi záró beszámolója

(465/2007. XII. 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


23. Nyugdíjas szervezetek támogatása

(468/2007. XII. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Közoktatási intézmények vezetői pályázata

(447/2007. XII. 3.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


25. Javaslat a Budapest, VI. kerület Jókai tér 2. szám alatti, 1. albetét számú pincei tároló társasház részére történő térítésmentes tulajdonba adására

(439/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy–Zsilinszky út 17. szám alatti 29218/0/A/3 és a 29218/0/A/8 hrsz.-ú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő értékesítésére

(458/2007. XII. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


27. Javaslat a Budapest, VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 61. szám alatti, 28910/0/A/1-2-3-4-5. hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport árverés útján történő értékesítésére (anyag nem került kiosztásra és a napirendre vétel sem történt meg)

Előterjesztő: Verók István polgármester


28. Budapest, VI. kerület Andrássy út 68. szám alatti B lh. III. emelet 2 (hrsz: 28717/0/A/48), B. lh VII. em. 2. (hrsz: 28717/0/A/56), „A” épület II. emelet 2. (hrsz: 28717/0/A/29), „A” épület II. em. 3. (hrsz: 28717/0/A/30), „A” épület, II. em. 4. (hrsz: 28717/0/A/31) szám alatti lakás ingatlanokkal, a – 1 szinten lévő 28717/0/A/1. hrsz.-ú teremgarázs, P29 számú, a – 2 szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz.-ú teremgarázs P29 számú, a – 2 szinten lévő 28717/0/A/1 hrsz.-ú teremgarázs P7 számú gépkocsi beálló helyek 1/57-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányadaival, valamint a – 1 szinten lévő, 20. szám alatt található 28717/0/A/20 hrsz.-ú, a – 2 szinten lévő 11. szám alatt található 28717/0/A/11 hrsz.-ú, és a – 2 szinten lévő, 13. szám alatt található 28717/0/A/13 hrsz.-ú tárolókkal kapcsolatos elővásárlási jog

(460/2007. XII. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

29. Javaslat a TEMAFORG Kunszentmiklós Ipari és Kereskedelmi Kft által bérelt Budapest, VI. kerület, Paulay E. u. 18. szám alatti, 29300/0/A/18 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére

(463/2007. XII. 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


30. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(441/2007. XI. 30.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


30/a. Elhatárolódás a Magyar Gárdától

(479/2007. XII. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


31. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


32. Interpellációk, kérdések, képviselői közleményekTájékoztató:


- Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

(469/2007. XII. 12.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2007. december 13.

 

 

Verók István

polgármester