Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2007. november 22-én (csütörtökön) 11 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:


NAPIRENDEK:


Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)Nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(421/2007. XI. 14.) és a könyvvizsgálói jelentés (429/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciójára, tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről.

(422/2007. XI. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

(414/2007. XI. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Elszámolás a Hunyadi tér és Csarnok rehabilitációjával kapcsolatos Szindikátusi Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében

(412/2007. XI. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve és 2008. évi Ellenőrzési terve

(396/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester9. A részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal által kötött együttműködési megállapodás módosítása

(409/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


11. A Kovács Gábor Művészeti Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás megerősítése

(402/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester12. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

(410/2007. XI. 7.) és az ülésen kiosztott (428/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester13. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és Alapító Okiratának kiegészítése

(399/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. Döntés étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata intézményei vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárásban

az ülésen kiosztott (427/2007. XI. 21.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Költségvetési átcsoportosítás „a Benczúr kert környékén lakó kerületi polgárok érdekében”

(417/2007. XI. 14.)

Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő27. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Nagymező utcai garázsépítéssel kapcsolatos anyagi kárának csökkentése

(419/2007. XI. 14.)

Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő


Tájékoztatók:


- A 2007. I-III. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény átadása (404/2007. XI. 5.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2007. I-III. negyedévi gyorsjelentése és FEB jegyzőkönyv (415/2007. XI. 14.)


Egyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2007. november 15.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök