1. MEGHÍVÓBudapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. november 22-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Budapest, VI., Eötvös u. 3. földszinti nagyteremNAPIRENDEK:


Zárt ülés:


1. Tag visszahívása, új tag választása a Terézvárosi Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanácsba

(400/2007. XI. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Terézváros közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tag lemondása, illetve új tag megválasztása

(434/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezetőNyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(421/2007. XI. 14.) és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói jelentés (429/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciójára, tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről.

(422/2007. XI. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


3. Önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről

(395/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


4. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII.3.) rendelet módosítása

(401/2007. XI. 6. )

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

(414/2007. XI. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Elszámolás a Hunyadi tér és Csarnok rehabilitációjával kapcsolatos Szindikátusi Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében

(412/2007. XI. 8.) és az ülésen kiosztott (432/2007. XI. 22.)


Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Javaslat a Hunyadi tér és Csarnok rehabilitációjával kapcsolatban megvalósítandó feladatokra

(420/2007. XI. 14.) és az ülésen kiosztott (424/2007. XI. 21.) (432/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve és 2008. évi Ellenőrzési terve

(396/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. A részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal által kötött együttműködési megállapodás módosítása

(409/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


10. Javaslat a kötelező felvételt biztosító közoktatási intézmények körzethatáraira

(403/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


11. A Kovács Gábor Művészeti Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás megerősítése

(402/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

(410/2007. XI. 7.) és az ülésen kiosztott anyagok

(428/2007. XI. 22.) (430/2007. XI. 22.) (426/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és Alapító Okiratának kiegészítése

(399/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. Döntés étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata intézményei vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárásban

az ülésen kiosztott (427/2007. XI. 21.) és (436/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Javaslat a Köröndi projekt keretében az Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlanra kötött alap-megállapodás módosítására

(413/2007. XI. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Pályázat kiírása bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

az ülésen került kiosztásra (425/2007. XI. 21.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti, 28979 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(405/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 49. szám alatti, 28916/0/A/6 hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport árverés útján történő értékesítésére

(416/2007. XI. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Elállás a Budapest VI. kerület Rózsa utca 73/b. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstől

(411/2007. XI. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


20. A Budapest, VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges szerződés megkötése

(406/2007. XI. 7.) és az ülésen kiosztott (431/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


21. Javaslat a Budapest VI. kerület Eötvös utca 38 szám alatti, 28843/0/24 hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport árverés útján történő értékesítésére

(408/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


22. Budapest, VI. kerület Andrássy út 29. félemelet 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(393/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


23. Budapest, VI. kerület Szobi utca 5. III. emelet 8/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(394/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


24. Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. III. emelet 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(407/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


25. Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. fszt. 10. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(397/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


26. Költségvetési átcsoportosítás „a Benczúr kert környékén lakó kerületi polgárok érdekében”

(417/2007. XI. 14.)

Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő


27. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Nagymező utcai garázsépítéssel kapcsolatos anyagi kárának csökkentése

(419/2007. XI. 14.)

Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő


28. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(398/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


29. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


30. Interpellációk, kérdések, képviselői közleményekTájékoztatók:


- A 2007. I-III. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény átadása (404/2007. XI. 5.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2007. I-III. negyedévi gyorsjelentése és FEB jegyzőkönyv (415/2007. XI. 14.)

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2007. november 15. 

Verók István

polgármester