Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. november 21-én (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében


Napirendi pontok:


Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a nyilvános testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)


Nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(421/2007. XI. 14.) és a könyvvizsgálói jelentés (429/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciójára, tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről.

(422/2007. XI. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

(414/2007. XI. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Elszámolás a Hunyadi tér és Csarnok rehabilitációjával kapcsolatos Szindikátusi Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében

(412/2007. XI. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Javaslat a Hunyadi tér és Csarnok rehabilitációjával kapcsolatban megvalósítandó feladatokra

(420/2007. XI. 14.) és az ülésen kiosztott (424/2007. XI. 21.)

Előterjesztő: Verók István polgármester9. A részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal által kötött együttműködési megállapodás módosítása

(409/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

12. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. beolvadása a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-be

(410/2007. XI. 7.) és az ülésen kiosztott (428/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester13. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és Alapító Okiratának kiegészítése

(399/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. Döntés étkeztetés tárgyában a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata intézményei vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárásban

az ülésen kiosztott (427/2007. XI. 21.)

Előterjesztő: Verók István polgármester15. Javaslat a Köröndi projekt keretében az Andrássy út 83-85. szám alatti ingatlanra kötött alap-megállapodás módosítására

(413/2007. XI. 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester16. Pályázat kiírása bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

az ülésen kiosztott (425/2007. XI. 21.)

Előterjesztő: Verók István polgármester17. Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti, 28979 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő értékesítésére

(405/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester18. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 49. szám alatti, 28916/0/A/6 hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport árverés útján történő értékesítésére

(416/2007. XI. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


19. Elállás a Budapest VI. kerület Rózsa utca 73/b. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstől

(411/2007. XI. 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester20. A Budapest, VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó végleges szerződés megkötése

(406/2007. XI. 7.) és az ülésen kiosztott (431/2007. XI. 22.)

Előterjesztő: Verók István polgármester21. Javaslat a Budapest VI. kerület Eötvös utca 38 szám alatti, 28843/0/24 hrsz.-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport árverés útján történő értékesítésére

(408/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester22. Budapest, VI. kerület Andrássy út 29. félemelet 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(393/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester23. Budapest, VI. kerület Szobi utca 5. III. emelet 8/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(394/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester24. Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 17. III. emelet 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(407/2007. XI. 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester25. Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. fszt. 10. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(397/2007. XI. 5.)

Előterjesztő: Verók István polgármester26. Költségvetési átcsoportosítás „a Benczúr kert környékén lakó kerületi polgárok érdekében”

(417/2007. XI. 14.)

Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő27. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Nagymező utcai garázsépítéssel kapcsolatos anyagi kárának csökkentése

(419/2007. XI. 14.)

Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő


Bizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Bajcsy-Zs. út 63. III. em. 6. (212/2007)

2a/2. Eötvös u. 35. II. em. 15. (213/2007)

2a/3. Szondi u. 86. II. em. 22. (214/2007)

2a/4 Bajnok u. 31. II. em. 35. (220/2007)

2a/5. Andrássy út 83-85. I. em. 20. (221/2007)

2a/6. Székely B. u. 12/A. tetőtér 2., V. em. 2. (222/2007)


b. Elidegenítés

2b/1. Vörösmarty u. 25/A. I. em. 4. (215/2007)


c. Elővásárlási jog

2c/1. Hajós u. 7. I. em. 6. (216/2007)

2c/2. Király u. 44., I. em. 20/a. (217/2007)


d. Csere -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

3a/1. Nagymező u. 21., 6.sz. albetét (223/2007)


b. Elidegenítés

3b/1. Hajós u. 16-18., Ó u. 11., Podmaniczky u. 67. (218/2007)

3b/2. Rippl-R. u. 31., Király u. 28., Rózsa u. 62. (219/2007)

3b/3. Ó u. 4. (224/2007)


c. Elővásárlási jog -

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás -

f. Funkcióváltás -

g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -


4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek


a. Parkolóhely megváltás -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Szondi u. 19. (225/2007)


5. Egyéb

5a/1. Döntés a „Döntés a karácsonyi díszkivilágításra tárgyában kiírt” egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról (az anyag az ülésen kerül kiosztásra)Budapest, 2007. november 15.


Üdvözlettel:

  

 

Pócs Attila s. k.

elnök