MEGHÍVÓ


Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. október 18-án csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó ülésére


Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest, VI., Eötvös u. 3. földszinti nagyterem


NAPIRENDEK:

Zárt ülés:


1. Pénzügyi Bizottsági tag megbízásának visszavonása, új bizottsági tag megválasztása

(385/2007. 10. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


2. Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsági tag megbízásának visszavonása, új bizottsági tag megválasztása

(383/2007. 10. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


3. Bizottsági tag megbízásának visszavonása, új bizottsági tag megválasztása

(384/2007. 10. 16.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia frakcióvezető


4. Javaslat jegyzői pályázat elbírálására

(380/2007. 10. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


5. A Terézvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak választása

(387/2007. 10. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Vállalkozó háziorvos szerződésének meghosszabbítása

(361/2007. 10. 01.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


7. Felnőtt háziorvosok egészségügyi ellátási szerződésének módosítása

(362/2007. 10. 01. és 367/2007. 10. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


Nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(373/2007. 10. 09.) és a könyvvizsgálói jelentés (388/2007. 10. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Az egészségügyi alapellátás védőnői körzeteiről szóló 33/2005. (X. 24.) rendelet módosítása

(364/2007. 10. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló, többször módosított 36/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása

(381/2007. 10. 11.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló, többször módosított 35/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása

(382/2007. 10. 11.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(372/2007. 10. 09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ÁSZ ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása és Intézkedési Tervről tájékoztatás

(370/2007. 10. 08.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Óvodai gyermeklétszám maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése

(363/2007. 10. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


8. A TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése

(375/2007. 10. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(368/2007. 10. 05.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


10. A Hunyadi térre, valamint a Hunyadi téri csarnok épületére megkötött szindikátusi szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése

(379/2007. 10. 11.) és az ülésen kiosztott (391/2007. 10. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Javaslat a Budapest VI., Lendvay u. 23. félemelet 1, 2, és 3. szám alatti lakások árverésen történő értékesítésére

(371/2007. 10. 09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Javaslat a Budapest II. kerület 10937/22 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Hárshegyi úti ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

(377/2007. 10. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Javaslat a Balatonmáriafürdői ingatlanok (Hullám u. 81. és 84., Mária u. 39.) árverés útján történő értékesítésére.

(374/2007. 10. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


14. Budapest VI., Hegedű utca 3. szám alatti ingatlan pályáztatás útján történő értékesítése

(376/2007. 10. 11.) és az ülésen kiosztott (392/2007. 10. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Javaslat a BZS-19 Kft által bérelt Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zs. út 19/a. szám alatti 29207/5/A/45 helyrajzi számú és a Bajcsy-Zs. út 19/b. szám alatti 29207/4/A/27 helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére

(369/2007. 10. 05.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


16. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(365/2007. 10. 02.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester


18. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények


Tájékoztató a FÖPT-vel kapcsolatban (389/2007. 10. 18.)


Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.


Budapest, 2007. október 11. 

 

 

 

Verók István

polgármester