Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Környezetvédelmi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2007. október 16-án (kedden) 12.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:


Napirendi pontok:


Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Nyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(373/2007. 10. 09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ÁSZ ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása és Intézkedési Tervről tájékoztatás

(370/2007. 10. 08.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10. A Hunyadi térre, valamint a Hunyadi téri csarnok épületére megkötött szindikátusi szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése

(379/2007. 10. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester12. Javaslat a Budapest II. kerület 10937/22 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Hárshegyi úti ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.

(377/2007. 10. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester13. Javaslat a Balatonmáriafürdői ingatlanok (Hullám u. 81. és 84., Mária u. 39.) árverés útján történő értékesítésére.

(374/2007. 10. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármesterBizottsági előterjesztés


kor1. Javaslat a környezettudatos szemlélet formálásával, fejlesztésével kapcsolatos szakirodalom beszerzéséhez szükséges költségek Környezetvédelmi Alapból történő felhasználására

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester


Egyebek


Budapest, 2007. október 11.


 

 

Gyenge Zsolt sk.

elnök