Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését

2007. október 16-án (kedden) 14 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:NAPIRENDEK:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


Zárt ülés:


3. Vállalkozó háziorvos szerződésének meghosszabbítása

(361/2007. 10. 01.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


4. Felnőtt háziorvosok egészségügyi ellátási szerződésének módosítása

(362/2007. 10. 01. és 367/2007. 10. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármesterNyilvános ülés:


1. A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(373/2007. 10. 09.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Az egészségügyi alapellátás védőnői körzeteiről szóló 33/2005. (X. 24.) rendelet módosítása

(364/2007. 10. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ÁSZ ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása és Intézkedési Tervről tájékoztatás

(370/2007. 10. 08.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Óvodai gyermeklétszám maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése

(363/2007. 10. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester


9. Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(368/2007. 10. 05.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármesterBizottsági előterjesztések


okt1 A Tóth Aladár Zeneiskola – AMI minősítési eljárási díjának korrekciója

előterjesztő: Rakó József osztályvezető – az anyag az ülésen kerül kiosztásra


okt2 Az oktatási intézmények vezetőinek szóbeli tájékoztatója


e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállítja: dr. Balogh Mihály biz. üi – az anyag az ülésen kerül kiosztásraEgyebek


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.


Budapest, 2007. október 11.


 

 

 

Balog Gábor sk.

elnök