MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. szeptember 27-én csütörtökön 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye:     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest, VI., Eötvös u. 3. földszinti nagyterem

 

NAPIRENDEK:

 

Nyilvános ülés:

 

1.      „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen a gépjárművekre történő kerékbilincs fel-, illetve leszerelése” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(343/2007. 09. 17.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás

(356/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester, dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

3.      Javaslat intézményrekonstrukciós pályázat előkészítésére (Tóth Aladár Zeneiskola – AMI Szív utcai épület)

(347/2007. 09. 19. )

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

4.      A Tóth Aladár Zeneiskola – AMI minősítési eljárásának kérelmezése

(349/2007. 09. 20. )

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Szándéknyilatkozat a Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium Fővárosnak történő átadásával kapcsolatban

(350/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Szándéknyilatkozat a Szinyei M. P. Gimnázium Fővárosnak történő átadásával kapcsolatban

(354/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      A Szinyei Merse Pál Gimnázium indítható 9. osztályainak száma

(355/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

8.   A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(337/2007. 09. 12.)

továbbá az ülésen kiosztott 4. sz. melléklet (359/2007. 09. 26.)

és a könyvvizsgálói vélemény (360/2007. 09. 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.      Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(341/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.    Terézváros önkormányzatának e-közigazgatási és informatikai stratégiája

(345/2007. 09. 18.)

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

11.    Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés ügyében

az ülésen kiosztott (358/2007. 09. 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

12.    TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. létrehozása, a TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése

(338/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

13.    Bp. VI., Andrássy út 80. I. 1/b. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(335/2007. 09. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

14.    Bp. VI. Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) szám alatti, 29099/0/A/44. hrsz.-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(336/2007. 09. 10.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    Bp. VI. Rózsa u. 98. szám alatti, 28622/0/A/1. hrsz.-ú pinceszinti tároló társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes tulajdonba adása

(339/2007. 09.12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.    Bp. VI. Teréz krt. 11. szám alatti, 29422/0/A/6. hrsz.-ú udvari bejáratú üzlethelyiség társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes tulajdonba adása

(340/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

17.    Javaslat a Polgári Ingatlan Építőipari és Szolgáltató Kft által bérelt Bp. VI., Andrássy út 2. szám alatti 29244/0/A/35 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére

(344/2007. 09. 17.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

18.    Bp. VI., Munkácsy M. u. 23. szám alatti, 28303/0/A/12 hrsz-ú és a Podmaniczky u. 43. szám alatti 28722/0/A/1 hrsz-ú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiség-csoportok árverés útján történő értékesítése

(348/2007. 09. 20. )

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

19.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(333/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

20.    A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

21.    Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

Zárt ülés:

 

1.      Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, valamint „Terézváros Mestere” kitüntetések adományozására

(329/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Fromm Pál Emlékérem adományozása

(331/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

(330/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Felnőtt háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének módosítása

(332/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Adósságcsökkentési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása

(346/2007. 09. 18.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Tájékoztató:

 

- A Vagyonkezelő Zrt. 2007. I. féléves beszámolója (351/2007. 09. 20.)

- A 2007. I. félévet érintő Önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény átadása (352/2007. 09. 20.)

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2007. szeptember 20.

 

Verók István

polgármester