Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését

2007. szeptember 25-én (kedden) 14 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Zárt ülés:

 

1.      Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, valamint „Terézváros Mestere” kitüntetések adományozására

(329/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

2.      Fromm Pál Emlékérem adományozása

(331/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

(330/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      Felnőtt háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének módosítása

(332/2007. 09. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

2.      Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás

(356/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester, dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

3.      Javaslat intézményrekonstrukciós pályázat előkészítésére (Tóth Aladár Zeneiskola – AMI Szív utcai épület)

(347/2007. 09. 19. )

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

4.      A Tóth Aladár Zeneiskola – AMI minősítési eljárásának kérelmezése

(349/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      Szándéknyilatkozat a Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium Fővárosnak történő átadásával kapcsolatban

(350/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      Szándéknyilatkozat a Szinyei M. P. Gimnázium Fővárosnak történő átadásával kapcsolatban

(354/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      A Szinyei Merse Pál Gimnázium indítható 9. osztályainak száma

(355/2007. 09. 20.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

8.   A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(337/2007. 09. 12.)

továbbá az ülésen kiosztott 4. sz. melléklet (359/2007. 09. 26.)

és a könyvvizsgálói vélemény (360/2007. 09. 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.      Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(341/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.    Terézváros önkormányzatának e-közigazgatási és informatikai stratégiája

(345/2007. 09. 18.)

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

12.    TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt létrehozása, a TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése

(338/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések

 

okt1.  Étkezés-kiegészítés a VI. kerületi iskolák számára

            Előterjesztő: Rakó József osztályvezető

 

e1.       A Terézvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme

(az előterjesztés az ülésen került kiosztásra)

 

e2.       Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

Összeállította:            dr. Balogh Mihály biz. üi.

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. szeptember 20.

 

 

 

Balog Gábor sk.

elnök