Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. szeptember 26-án (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

Napirendi pontok:

 

Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a nyilvános testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)

 

Nyilvános ülés:

 

1.      „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen a gépjárművekre történő kerékbilincs fel-, illetve leszerelése” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(343/2007. 09. 17.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Javaslat intézményrekonstrukciós pályázat előkészítésére (Tóth Aladár Zeneiskola – AMI Szív utcai épület)

(347/2007. 09. 19. )

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

8.   A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(337/2007. 09. 12.)

továbbá az ülésen kiosztott 4. sz. melléklet (359/2007. 09. 26.)

és a könyvvizsgálói vélemény (360/2007. 09. 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.      Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

(341/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.    Terézváros önkormányzatának e-közigazgatási és informatikai stratégiája

(345/2007. 09. 18.)

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

11.    Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés ügyében (a helyszínen kerül kiosztásra)

az ülésen kiosztott (358/2007. 09. 26.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

12.    TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt létrehozása, a TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése

(338/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Bajor Zoltán alpolgármester

 

13.    Bp. VI., Andrássy út 80. I. 1/b. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(335/2007. 09. 07.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

14.    Bp. VI. Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) szám alatti, 29099/0/A/44. hrsz.-ú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(336/2007. 09. 10.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    Bp. VI. Rózsa u. 98. szám alatti, 28622/0/A/1. hrsz.-ú pinceszinti tároló társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes tulajdonba adása

(339/2007. 09.12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.    Bp. VI. Teréz krt. 11. szám alatti, 29422/0/A/6. hrsz.-ú udvari bejáratú üzlethelyiség társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes tulajdonba adása

(340/2007. 09. 12.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

17.    Javaslat a Polgári Ingatlan Építőipari és Szolgáltató Kft által bérelt Bp. VI., Andrássy út 2. szám alatti 29244/0/A/35 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére

(344/2007. 09. 17.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

18.    Bp. VI., Munkácsy M. u. 23. szám alatti, 28303/0/A/12 hrsz-ú és a Podmaniczky u. 43. szám alatti 28722/0/A/1 hrsz-ú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiség-csoportok árverés útján történő értékesítése

(348/2007. 09. 20. )

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

2a/1.   Eötvös u. 33. III. em. 22. (167/2007)

2a/2.   Rippl-R. u. 21. III. em. 1. (168/2007)

2a/3.   Vörösmarty u. 62. fszt. 1. (169/2007)

2a/4.   Szondi u. 33. III. 3. (170/2007)

2a/5.   Székely B. u. 12/A. II. em. 1. (171/2007)

2a/6.   Székely B. u. 12/A. II. em. 2. (172/2007)

2a/7.   Székely B. u. 12/A. III. em. 3. (173/2007)

2a/8.   Székely B. u. 12/A. III. em. 2. (174/2007)

2a/9.   Székely B. u. 12/A. IV. em. 2. (175/2007)

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Szinyei M. P. u. 25. fszt. 10. (165/2007)

2b/2.   Király u. 28. fszt. 9. (190/2007)

2b/3.   Teréz krt. 50. (Jókai u. 23.) fszt. 3. (191/2007)

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Paulay Ede u. 5. I. em. 3. (176/2007)

2c/2.   Andrássy út 84. III. em. 16. (188/2007)

 

d.         Csere -

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

3a/1.   Izabella u. 49., 24. sz. albetét (177/2007)

3a/2.   Teréz krt. 19. (182/2007)

3a/3.   Teréz krt. 41. (187/2007)

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Ó u. 41 fszt. 9. (166/2007)

3b/2.   Andrássy út 87-89., 1. sz. albetét (178/2007)

3b/3.   Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) szám alatti 45. sz. albetét (179/2007)

3b/4    Lendvay u. 26. (180/2007)

3b/5    Csengery u. 49. (181/2007)

3b/6.   Zichy J. u. 23. (183/2007.)

3b/7.   Izabella u. 41. (189/2007)

3b/8.   Javaslat 17 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (192/2007)

3b/9.   Izabella u. 82., Aradi u. 16., Zichy J. u. 31. (193/2007)

 

c.         Elővásárlási jog -

 

d.         Csere -

 

e.         Tulajdonosi hozzájárulás -

 

f.          Funkcióváltás-

 

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése

3g/1.   Malán Melinda vételár-hátralékához kapcsolódó kamat-követelésről történő lemondás (184/2007)

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Hatósági kötelezés: Andrássy út 7., Eötvös u. 6/B., Király 44., Rózsa u. 68. (163/2007)

4b/2.   Határidő hosszabbítási kérelem: Szobi u. 5. sz. (185/2007)

 

 

5. Egyéb

5a/1.   Tájékoztatás az ingatlanok árveréséről (164/2007)

5a/2.   A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 02-1136/2007. sz. törvényességi észrevétele (186/2007)

5a/3.   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 10.600 db karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása

5a/4.   Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2007. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításnak kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

 

 

Budapest, 2007. szeptember 20. 

Üdvözlettel:

 

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök