Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2007. augusztus 30-án (csütörtökön) 11 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Zárt ülés:

 

1.         Jegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel

(304/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(308/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.      A Vagyonkezelő Zrt-vel kötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása

(312/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

27.      Terézváros 2007-2013. évekre szóló gazdasági programja

az ülésen kiosztott (322/2007. 08. 29.) 

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

28.      Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ÁSZ ellenőrzéséről

(318/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

29.      A Nagymező utcai mélygarázs építése ügyében tulajdonosi hozzájárulás kérése

(311/2007. 08. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

Bizottsági előterjesztés

 

e1.    Javaslat az Európai Autómentes Nappal kapcsolatos rendezvény költségének a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználására (pen1)

            Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. augusztus 23.

 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök