MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. augusztus 30-án csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.         Jegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel

(304/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.         Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása (2 db)

(289/2007. 07. 26. és 288/2007. 07. 26.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(308/2007. 08. 14.).és az ülésen kiosztásra került (323/2007. 08. 30.) 

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.         Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet

(310/2007. 08. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.         Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére

(302/2007. 08. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.         A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

(294/2007. 08. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.         Óvodai gyermeklétszámok maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése

(300/2007. 08. 10.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

(297/2007. 08. 10.) és az ülésen kiosztásra került (328/2007. 08. 30.) + szakvélemény

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

7.         A Terézvárosi Esti- és Levelező Gimnázium SZMSZ elfogadása

(295/2007. 08. 10.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

8.         Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 201-204/2007. (IV. 19.) sz. határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(301/2007. 08. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         Döntés a Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 40/2000. (XII. 20.) rendeletre benyújtott 02-181/2007. sz. törvényességi észrevételről

(309/2007. 08. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.      Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2007. évi Kartájához

(283/2007. 07. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.      Domborműves emléktábla  Sárdy János tiszteletére

(290/2007. 08. 01.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

12.      A Vagyonkezelő Zrt-vel kötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása

(312/2007. 08. 23.) és az ülésen kiosztott (327/2007. 08. 30.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

13.      A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek csökkentése

(298/2007. 08. 10.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

14.      VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak átvétele

(299/2007. 08. 10.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

15.      Javaslat a Bp. II. 10937/22 hrsz. alatt nyilvántartott hárshegyi ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

(316/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.      Budapest VI. kerület Andrássy út 77. szám alatti 29533/0/A/4 hrsz-ú földszinti tároló és a 29533/0/A/27 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú szükséglakás társasházi közös tulajdonba adása

(286/2007. 07. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

17.      Budapest VI. kerület Vörösmarty u. 45. fszt. 2. szám alatti 28708/0/A/4 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség társasházi közös tulajdonba adása

(287/2007. 07. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

18.      Javaslat a Budapest, VI. ker. Király u. 102. szám alatti, 29554/0/A/1 helyrajzi számú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére

(291/2007. 08. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.      A 219/2006. (VIII. 10.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása és a Budapest, VI. ker. Szondi u. 21. fszt. 4/b. szám alatt lévő, 28738/0/A/7 hrsz-ú szükséglakás társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes tulajdonba adása

(292/2007. 08. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20.       Bp. VI. ker. Paulay Ede u. 33. szám alatti ingatlan pince szintjén elhelyezkedő jelmezraktár, és a földszinten elhelyezkedő műhely helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(284/2007. 07. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.       Bp. VI. ker. Andrássy út 53. II. emelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(285/2007. 07. 19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.      Javaslat a Bp. II. ker. Tárogató u. 110. szám alatti lakóingatlan árverés útján történő értékesítésére

(306/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23.      Bp. VI., Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítése

(315/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

24.      A Bp. VI. kerület Eötvös utca 5. I. emelet 21. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának megszüntetése pénzbeli térítés ellenében

(313/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

25.      Bp. VI. kerület Vasvári utca 8. I. emelet 8. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(305/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

26.      Javaslat a Wimpex Kft. által bérelt, Podmaniczky u. 37. szám alatti 28773/0/A/2 és 28773/0/A/3 hrsz-ú, valamint az AMPLIFON Magyarországi Kft. bérleményét képező, Andrássy út 74. szám alatti 28661/0/A/10 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére

(307/2007. 08. 14.) 

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

26/a.   A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. létrehozása, a TERMA és a TISSZA Közalapítványok megszüntetése

az ülésen kiosztott (320/2007. 08. 28.) és (324/2007. 08. 30.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

27.      Terézváros 2007-2013. évekre szóló gazdasági programja

az ülésen kiosztott (322/2007. 08. 29.) 

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

28.      Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ÁSZ ellenőrzéséről

(318/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

29.      A Nagymező utcai mélygarázs építése ügyében tulajdonosi hozzájárulás kérése

(311/2007 08.16.) az ülésen kiosztásra került  (321/2007.08.28.)

  (325/2007.08.30.) és a (329/2007 08.30.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

30.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(293/2007. 08. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

31.      A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

32.     Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztató:

 

-   Állampolgári jogok biztosának levele oktatási témában

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2007. augusztus 23.

 

 

 

Verók István

polgármester