Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. augusztus 29-én (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

Napirend:

 

Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)

 

Nyilvános ülés:

 

2.         Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet

(310/2007. 08. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.         Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 201-204/2007. (IV. 19.) sz. határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(301/2007. 08. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         Döntés a Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 40/2000. (XII. 20.) rendeletre benyújtott 02-181/2007. sz. törvényességi észrevételről

(309/2007. 08. 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.      A Vagyonkezelő Zrt-vel kötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása

(312/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

15.      Javaslat a Bp. II. 10937/22 hrsz. alatt nyilvántartott hárshegyi ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

(316/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.      Budapest VI. kerület Andrássy út 77. szám alatti 29533/0/A/4 hrsz-ú földszinti tároló és a 29533/0/A/27 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú szükséglakás társasházi közös tulajdonba adása

(286/2007. 07. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.      Budapest VI. kerület Vörösmarty u. 45. fszt. 2. szám alatti 28708/0/A/4 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség társasházi közös tulajdonba adása

(287/2007. 07. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

18.      Javaslat a Budapest, VI. ker. Király u. 102. szám alatti, 29554/0/A/1 helyrajzi számú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére

(291/2007. 08. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.      A 219/2006. (VIII. 10.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása és a Budapest, VI. ker. Szondi u. 21. fszt. 4/b. szám alatt lévő, 28738/0/A/7 hrsz-ú szükséglakás társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes tulajdonba adása

(292/2007. 08. 06.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20.       Bp. VI. ker. Paulay Ede u. 33. szám alatti ingatlan pince szintjén elhelyezkedő jelmezraktár, és a földszinten elhelyezkedő műhely helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(284/2007. 07. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.       Bp. VI. ker. Andrássy út 53. II. emelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(285/2007. 07. 19.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.      Javaslat a Bp. II. ker. Tárogató u. 110. szám alatti lakóingatlan árverés útján történő értékesítésére

(306/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23.      Bp. VI., Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítése

(315/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

24.      A Bp. VI. kerület Eötvös utca 5. I. emelet 21. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának megszüntetése pénzbeli térítés ellenében

(313/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

25.      Bp. VI. kerület Vasvári utca 8. I. emelet 8. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(305/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

26.      Javaslat a Wimpex Kft. által bérelt, Podmaniczky u. 37. szám alatti 28773/0/A/2 és 28773/0/A/3 hrsz-ú, valamint az AMPLIFON Magyarországi Kft. bérleményét képező, Andrássy út 74. szám alatti 28661/0/A/10 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére

(307/2007. 08. 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

27.      Terézváros 2007-2013. évekre szóló gazdasági programja

az ülésen kiosztott (322/2007. 08. 29.) 

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

28.      Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ÁSZ ellenőrzéséről

(318/2007. 08. 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

29.      A Nagymező utcai mélygarázs építése ügyében tulajdonosi hozzájárulás kérése

(311/2007. 08. 16.) és az ülésen kiosztásra került (321/2007. 08. 28.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

2a/1.   Weiner L. u. 14. III. em. 8. (137/2007)

2a/2.   Székely B. u. 12/A. I. em. 2. (138/2007)

2a/3.   Székely B. u. 12/A. V. em. 1. (139/2007)

2a/4.   Székely B. u. 12/A. IV. em. 3. (139/2007)

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Aradi u. 28. II. em. 16/a. (150/2007)

2b/2.   Király u. 48. fszt. 2. (157/2007)

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Andrássy út 54. I. em. 6. (140/2007)

2c/2.   Andrássy út 92-94. (Szinyei M. P. u. 1.) fszt. 7. (141/2007)

2c/3.   Bajcsy-Zs. út 55. II. em. 12. (142/2007)

2c/4.   Eötvös u. 11/A. fszt. 3. (143/2007)

2c/5.   Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) III. em. 5. (144/2007)

2c/6.   Király u. 28. III. em. 60. (145/2007)

2c/7.   Nagymező u. 6. II. em. 2. (146/2007)

 

d.         Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

3a/1.   Király u. 28. (156/2007)

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Teréz krt. 54.; Szív u. 28. (147/2007)

3b/2.   Podmaniczky u. 9. (148/2007)

3b/3.   Aradi u. 16.; Bajcsy-Zs. út 19/a.; Bajcsy-Zs. út 19/b.; Izabella u. 75.; Király u. 38. és Zichy J. u. 31.Vörösmarty u. 38. (149/2007)

3b/4.   Izabella u. 82., Székely B. u. 20. (151/2007.)

3b/5.   Zichy J. u. 23. (158/2007) és az ülésen kiosztásra került anyag

3b/6.   Lendvay u. 26. (159/2007)

3b/7.   Andrássy út 87-89., 1. sz. albetét (160/2007) és az ülésen kiosztásra került anyag 

 

 

c.         Elővásárlási jog -

 

d.         Csere -

 

e.         Tulajdonosi hozzájárulás

3e/1.   Nagymező utcai mélygarázs megépítése (152/2007.)

 

f.         Funkcióváltás -

 

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek (anyag az ülésen kerül kiosztásra)

4b/1.   Határidő hosszabbítási kérelmek: Andrássy út 14, Andrássy út 16., Jókai tér 6., Mozsár u. 9., Paulay E. u. 18, Paulay E. u.  39., Rózsa u. 54, Rózsa u. 80., Székely B. u. 25., Szív u. 43., Teréz krt. 36, Teréz krt. 45. sz. társasházak kérelme

 

5. Egyéb

5a/1.   Tájékoztatás az árverésekről (136/2007.)

5a/2.   Környezetvédelmi Alap felhasználása az  Európai Autómentes Nap rendezvény lebonyolításához (153/2007.)

5a/3    Javaslat a Munkácsy-Podmaniczky utcai épülettömbben élő lakáshasználók elhelyezésére (155/2007)

5a/4.   Törvényességi észrevétel a 68/2007. (02.21.) gzd. határozattal kapcsolatban (161/2007)

 

Egyebek

 

Budapest, 2007. augusztus 23.

Üdvözlettel:

 

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök