Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2007. június 19-én (kedden) 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

NAPIRENDEK:

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(221/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.         Javaslat az  üzletek nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotására

(259/2007. 06. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.         Rendelet hatályon kívül helyezése

(227/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

4.         Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(226/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

5          13/1999. (IV. 29.) rendelet módosítása

(264/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         Törvényességi észrevétel az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendeletre

(231/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 97-100/2007. (II. 22.) határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(232/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.         A 133-135/2007. (III. 22.) képviselő-testületi határozatok módosítása

(265/2207. 06.14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

9.         Oktatási és nevelési intézmények gazdálkodásának átszervezése

(267/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

10.      Pedagógiai szakmai szolgáltatás átszervezése

(268/2007. 06. 14.) - az előterjesztés 2007. 06. 15-én került kiküldésre

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

11.      A Tóth Aladár Zeneiskola névhasználata és átszervezése

(262/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

12.      A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ álláshelyeinek meghatározása

(247/2007. 06. 12.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

13.      A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám csökkentéséről döntés

(260/2007. 06. 11.) (a nyilvános ülés 18. napirendje)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

14.       A TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése, a TERMA Non-profit Közhasznú Zrt. létrehozása

(228/2007. 06. 11.) (a nyilvános ülés 19. napirendje)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

15.      A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. átalakítása Non-profit zártkörűen működő részvénytársasággá (a nyilvános ülés 20. napirendje)

(240/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.      A Terézvárosi Foglalkozást Elősegítő Közhasznú Társaság átalakítása non-profit gazdasági társasággá (a nyilvános ülés 21. napirendje)

(239/2007. 06. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.      A Hunyadi térre, valamint a Hunyadi téri csarnok épületére megkötött szindikátusi szerződés felülvizsgálata (a nyilvános ülés 22. napirendje)

(242/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. június 14.

Üdvözlettel:

 

 

Hatvani Csaba sk

elnök