Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2007. június 21-én (csütörtökön) 11 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(221/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.         Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(226/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

5          13/1999. (IV. 29.) rendelet módosítása

(264/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 97-100/2007. (II. 22.) határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(232/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         Oktatási és nevelési intézmények gazdálkodásának átszervezése

(267/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

11.      A Tóth Aladár Zeneiskola névhasználata és átszervezése

(262/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

12.      A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ álláshelyeinek meghatározása

(247/2007. 06. 12.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

13.      Helyi intézkedési terv felülvizsgálata 2007.

(263/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

18.      A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám csökkentéséről döntés

(260/2007. 06. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.       A TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése, a TERMA Non-profit Közhasznú Zrt. létrehozása

(228/2007. 06. 11.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

20.      A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. átalakítása Non-profit zártkörűen működő részvénytársasággá

(240/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.      A Terézvárosi Foglalkozást Elősegítő Közhasznú Társaság átalakítása non-profit gazdasági társasággá

(239/2007. 06. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.      A Hunyadi térre, valamint a Hunyadi téri csarnok épületére megkötött szindikátusi szerződés felülvizsgálata

(242/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

24.      A 2007. évi közbeszerzési terv módosítása

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

25.      Bp. Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

26.      Feladatátadás a Vagyonkezelő Zrt. részére

(250/2007. 06. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

Tájékoztató:

-   Díszpolgári cím, Terézvárosért Kitüntetés, Terézváros Mestere kitüntetés, Fromm Pál Emlékérem és a Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

(254/2007. 06. 13.)

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. június 14. 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök