MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. június 21-én csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

 

1.         Javaslat Pro Urbe Budapest, illetve Budapestért Díjak adományozására

(224/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

2.         Oktatási intézmények vezetői pályázatainak elbírálása

(238/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

3.         Dr. Bauernfeind Mihály háziorvosi szerződés meghosszabbítása

(237/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

4.         Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása

(236/2007. 06. 04.) és (251/2007. 06. 11.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

5.         Óvodavezetői megbízás visszavonása

(261/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         A VI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése

(270/2007. 06. 19.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

            (221/2007. 06. 04.) és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói jelentés (274/2007. 06. 21.)

(221/2007. 06. 04.) és a Könyvvizsgálói jelentés (274/2007. 06. 21.)  

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

2.         Javaslat az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotására

(259/2007. 06. 13.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

 

3.         Rendelet hatályon kívül helyezése

(227/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

4.         Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(226/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

5          13/1999. (IV. 29.) rendelet módosítása

(264/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         Törvényességi észrevétel az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendeletre

(231/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 97-100/2007. (II. 22.) határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(232/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

8.         A 133-135/2007. (III. 22.) képviselő-testületi határozatok módosítása

(265/2207. 06.14.) és az ülésen kiosztott (276/2007. 06. 21.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

9.         Oktatási és nevelési intézmények gazdálkodásának átszervezése

(267/2007. 06. 14.)

Előterjesztő:    dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

10.       Pedagógiai szakmai szolgáltatás átszervezése

(268/2007. 06. 14.) és az ülésen kiosztott (278/2007. 06. 21.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

11.       A Tóth Aladár Zeneiskola névhasználata és átszervezése

(262/2007. 06. 14.) és az ülésen kiosztott (279/2007. 06. 21.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

12.       A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ álláshelyeinek meghatározása

(247/2007. 06. 12.) és az ülésen kiosztott (280/2007. 06. 21.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

13.       Helyi intézkedési terv felülvizsgálata 2007.

(263/2007. 06. 14.) és az ülésen kiosztott (275/2007. 06. 21.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

14.       Köztéri szobor állítása Kálmán Imre tiszteletére

(248/2007. 06. 08.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

15.       Köztéri szobor állítása Arthur Koestler író tiszteletére

(246/2007. 06.07.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

16.       Emléktábla állítása Faber Gabriella és Pártos Ödön tiszteletére

(241/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

17.       Terézvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Bűnmegelőzési és Drogstratégiájának jóváhagyása

(243/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

18.       A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám csökkentéséről döntés

(260/2007. 06. 11.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

19.       A TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése, a TERMA Non-profit Közhasznú Zrt. létrehozása

(228/2007. 06. 11.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

20.       A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. átalakítása Non-profit zártkörűen működő részvénytársasággá

(240/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

21.       A Terézvárosi Foglalkozást Elősegítő Közhasznú Társaság átalakítása non-profit gazdasági társasággá

(239/2007. 06. 10.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

22.       A Hunyadi térre, valamint a Hunyadi téri csarnok épületére megkötött szindikátusi szerződés felülvizsgálata

(242/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

23.       Eötvös u. 10. sz. alatti Közösségi Kulturális Színtérben kialakításra kerülő vendéglátó-ipari egység pályáztatása

(256/2007. 06. 13.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

24.       A 2007. évi közbeszerzési terv módosítása

Az ülésen kiosztott (273/2007. 06. 20.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

25.       Bp. Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása

Az ülésen kiosztott (272/2007. 06. 20.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

26.       Feladatátadás a Vagyonkezelő Zrt. részére

(250/2007. 06. 11.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

27.       Javaslat a Budapest Főváros VI. ker. Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérleti díját szabályozó 548/2000.  (XI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítására

(258/2007. 06. 13.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

28.       Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló, Bp. VI., Rózsa u. 111. szám alatti, 28570/0/A/14 hrsz.-ú helyiség elidegenítésére

(253/2007. 06. 12.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

29.       Bp. VI., Andrássy út 24. szám alatt ingatlan tetőszintjén lévő egyéb helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(222/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

30.       Bp. VI., Hajós u. 9. IV. em. 16. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(223/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

31.       Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zs. út 55. szám alatti földszinti, és pinceszinti üzlethelyiségekkel kapcsolatos elővásárlási jog

(252/2007. 06. 12.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

32.       Javaslat a Bp. VI., Aradi u. 32. szám alatti 28705/0/A/23. és a 28705/0/A/24. helyrajzi számú tetőtéri ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására

(234/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

33.       Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI., Teréz krt. 18. szám alatti, 28876/0/A/2. helyrajzi számú helyiség elidegenítésére

(233/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

34.       A Budapest, VI. ker. Teréz krt 28. szám alatti társasház főlépcsőházából nyíló, 28884/0/A/3. hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, szerkezetidegen üzlethelyiség társasházi közös tulajdonba adása

(229/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

35.       Javaslat a Budapest, VI., Csengery u. 74. szám alatti, 28792/0/A/20. hrsz.-ú, a Király u. 112. szám alatti 29559/0/A/4, a 29559/0/A/6. hrsz.-ú, a Szondi u. 15. szám alatti, 28790/0/A/5. hrsz.-ú, valamint a Teréz krt. 25. szám alatti, 28856/0/A/35. hrsz.-ú helyiségek elidegenítésére

(235/2007. 06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

36.       Javaslat a Szinkron 95 Autószerviz Kft bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

37.       Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zs. út 61. szám alatti, 28910/0/A/1, -2, -3, -4, -5. helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésére

(249/2007. 06. 08.) és az ülésen kiosztott (281/2007. 06. 21.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

38.       Javaslat a Bp. VI. ker. Vörösmarty u. 69-71. szám alatti társasházban lévő, 28677/0/A/48 helyrajzi számú üres nem lakás céljára szolgáló polgári védelmi helyiség térítés mentes tulajdonba adására

(257/2007. 06. 13.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

39.       A Terézváros újság megjelentetésére kiírt pályázat értékelése

Az ülésen kiosztott (269/2007. 06. 19.)

Előterjesztő:    dr. Rabin László alpolgármester

 

40.       Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(225/2007.06. 04.)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

41.       A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő:    Verók István polgármester

 

42.     Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztató:

-    Díszpolgári cím, Terézvárosért Kitüntetés, Terézváros Mestere kitüntetés, Fromm Pál Emlékérem és a Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása

(254/2007. 06. 13.)

 

 Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2007. június 14.

 

 

Verók István

polgármester