Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2007. június 19-én (kedden) 14 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Zárt ülés:

 

 

1.         Javaslat Pro Urbe Budapest, illetve Budapestért Díjak adományozására

(224/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

2.         Oktatási intézmények vezetői pályázatainak elbírálása

(238/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

3.         Dr. Bauernfeind Mihály háziorvosi szerződés meghosszabbítása

(237/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

5.         Óvodavezetői megbízás visszavonása

(261/2007. 06.14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(221/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.         Rendelet hatályon kívül helyezése

(227/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

4.         Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(226/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

5          13/1999. (IV. 29.) rendelet módosítása

(264/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

8.         A 133-135/2007. (III. 22.) képviselő-testületi határozatok módosítása

(265/2207. 06.14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

9.         Oktatási és nevelési intézmények gazdálkodásának átszervezése

(267/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

10.      Pedagógiai szakmai szolgáltatás átszervezése

(268/2007. 06. 14.) - az előterjesztés 2007. 06. 15-én került kiküldésre

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

11.      A Tóth Aladár Zeneiskola névhasználata és átszervezése

(262/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

12.      A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ álláshelyeinek meghatározása

(247/2007. 06. 12.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

13.      Helyi intézkedési terv felülvizsgálata 2007.

(263/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

14.      Köztéri szobor állítása Kálmán Imre tiszteletére

(248/2007. 06. 08.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

15.      Köztéri szobor állítása Arthur Koestler író tiszteletére

(246/2007. 06.07.) és a bizottsági határozati javaslat

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

16.      Emléktábla állítása Faber Gabriella és Pártos Ödön tiszteletére

(241/2007. 06. 04.) és a bizottsági határozati javaslat

Előterjesztő:            dr. Rabin László alpolgármester

 

17.      Terézvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Bűnmegelőzési és Drogstratégiájának jóváhagyása

(243/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.       A TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése, a TERMA Non-profit Közhasznú Zrt. létrehozása

(228/2007. 06. 11.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

39.      A Terézváros újság megjelentetésére kiírt pályázat értékelése

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

spik1  Kulturális pályázat kiírása a helyi kisebbségi önkormányzatok számára

(előterjesztő: dr. Rabin László)

spik2  2007. II. félévi tematikus pályázat kiírása önszerveződő közösségek számára

(előterjesztő: dr. Rabin László)

 

e1.  Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

       Összeállította: dr. Balogh Mihály

e2.  Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

Budapest, 2007. június 14. 

 

 

Balog Gábor sk.

elnök