Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. június 20-án (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

Napirend:

 

Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)

 

Nyilvános ülés:

 

2.         Javaslat az  üzletek nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotására

(259/2007. 06. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

6.         Törvényességi észrevétel az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendeletre

(231/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 97-100/2007. (II. 22.) határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(232/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         Oktatási és nevelési intézmények gazdálkodásának átszervezése

(267/2007. 06. 14.)

Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

14.      Köztéri szobor állítása Kálmán Imre tiszteletére

(248/2007. 06. 08.) és a bizottsági határozati javaslat

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

15.      Köztéri szobor állítása Arthur Koestler író tiszteletére

(246/2007. 06.07.) és a bizottsági határozati javaslat

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

16.      Emléktábla állítása Faber Gabriella és Pártos Ödön tiszteletére

(241/2007. 06. 04.) és a bizottsági határozati javaslat

Előterjesztő:            dr. Rabin László alpolgármester

 

19.       A TERMA és TISSZA Közalapítványok megszüntetése, a TERMA Non-profit Közhasznú Zrt. létrehozása

(228/2007. 06. 11.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

20.      A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. átalakítása Non-profit zártkörűen működő részvénytársasággá

(240/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.      A Terézvárosi Foglalkozást Elősegítő Közhasznú Társaság átalakítása non-profit gazdasági társasággá

(239/2007. 06. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.      A Hunyadi térre, valamint a Hunyadi téri csarnok épületére megkötött szindikátusi szerződés felülvizsgálata

(242/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23.      Eötvös u. 10. sz. alatti Közösségi Kulturális Színtérben kialakításra kerülő vendéglátó-ipari egység pályáztatása

(256/2007. 06. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

24.      A 2007. évi közbeszerzési terv módosítása

(273/2007. 06. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

25.      Bp. Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat területén kerékbilincselési tevékenység folytatására közbeszerzési eljárás kiírása

(272/2007. 06. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

26.      Feladatátadás a Vagyonkezelő Zrt. részére

(250/2007. 06. 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

27.      Javaslat a Budapest Főváros VI. ker. Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgálóhelyiségek bérleti díját szabályozó 548/2000.  (XI. 28.) képviselő-testületi határozat módosítására

(258/2007. 06. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

28.      Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló, Bp. VI., Rózsa u. 111. szám alatti, 28570/0/A/14 hrsz.-ú helyiség elidegenítésére

(253/2007. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

29.      Bp. VI., Andrássy út 24. szám alatt ingatlan tetőszintjén lévő egyéb helyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog

(222/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

30.      Bp. VI., Hajós u. 9. IV. em. 16. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(223/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

31.      Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zs. út 55. szám alatti földszinti, és pinceszinti üzlethelyiségekkel kapcsolatos elővásárlási jog

(252/2007. 06. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

32.      Javaslat a Bp. VI., Aradi u. 32. szám alatti 28705/0/A/23. és a 28705/0/A/24. helyrajzi számú tetőtéri ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására

(234/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

33.      Javaslat bérlővel terhelt, a Bp. VI., Teréz krt. 18. szám alatti, 28876/0/A/2. helyrajzi számú helyiség elidegenítésére

(233/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

34.      A Budapest, VI. ker. Teréz krt 28. szám alatti társasház főlépcsőházából nyíló, 28884/0/A/3. hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, szerkezetidegen üzlethelyiség társasházi közös tulajdonba adása

(229/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

35.      Javaslat a Budapest, VI., Csengery u. 74. szám alatti, 28792/0/A/20. hrsz.-ú, a Király u. 112. szám alatti 29559/0/A/4, a 29559/0/A/6. hrsz.-ú, a Szondi u. 15. szám alatti, 28790/0/A/5. hrsz.-ú, valamint a Teréz krt. 25. szám alatti, 28856/0/A/35. hrsz.-ú helyiségek elidegenítésére

(235/2007. 06. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

36.      Javaslat a Szinkron 95 Autószerviz Kft bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

37.      Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zs. út 61. szám alatti, 28910/0/A/1, -2, -3, -4, -5. helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésére

(249/2007. 06. 08.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

38.      Javaslat a Bp. VI. ker. Vörösmarty u. 69-71. szám alatti társasházban lévő, 28677/0/A/48 helyrajzi számú üres nem lakás céljára szolgáló polgári védelmi helyiség térítés mentes tulajdonba adására

(257/2007. 06. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

2a/1.   Nagymező u. 62. II. em. 11. (97/2007)

2a/2.   Bajcsy-Zs. út 3. IV. em. 4. (113/2007)

2a/3.   Jókai u. 1. IV. em. 20/a. (127/2007)

2a/4.   Weiner L. u. 17. I. em. 7/b. (99/2007)

2a/5.   Csengery u. 55., II. em. 1. (129/2007.)

 

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Dessewffy u. 24. II. em. 5. (100/2007)

2b/2.   Podmaniczky u. 18. IV. em. 22. (101/2007)

2b/3.   Király u. 28. fszt. 9. (102/2007)

2b/4.   Király u. 86. II. em. 12. (103/2007)

 

 

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Andrássy út 29. III. em. 10. (104/2007)

2c/2.   Király u. 44. I. em. 15/a. (114/2007)

2c/3.   Andrássy út 54. I. em. 4. (105/2007)

2c/4.   Andrássy út 92-94. (Szinyei M. P. u. 1.) II. em. 14. (106/2007)

2c/5.   Bajcsy-Zs. út 17., tetőszint 12. (115/2007)

2c/6.   Király u. 28. fszt. 2. (128/2007.)

 

 

d.         Csere -

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

3a/1.   Hunyadi tér 8. (121/2007)

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Ó u. 3. (107/2007)

3b/2.   Andrássy út 84., Király u. 96., Teréz krt. 25. (116/2007)

3b/3.   Vörösmarty u. 38. (108/2007)

3b/4.   Andrássy út 95., Vörösmarty u. 38., Vasvári Pál u. 8. (117/2007)

3b/5.   Ó u. 4. - tetőtéri ingatlanok (123/2007.)

3b/6.   Teréz krt. 19. (124/2007.)

3b/7.   Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő értékesítésére (125/2007.)

3b/8.   Nagymező u. 30. (130/2007.)

3b/9. Bajcsy-Zsilinszky köz 3. (132/2007.

3b/10. Ó u. 41. (133/2007.)

 

 

c.         Elővásárlási jog -

 

d.         Csere -

 

e.         Tulajdonosi hozzájárulás -

 

f.         Funkcióváltás

3f/1.    Teréz krt. 35. (109/2007)

 

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése

3g/1.   Vételár-hátralékhoz kapcsolódó kamatkövetelés (110/2007)

3g/2.   Javaslat a Király u. 20. - ALFA 1. Kft. bérleti díj hátralékának rendezésére (111/2007)

3g/3.   Javaslat a Müárt-Press Kft. bérleti díj hátralékának rendezésére (122/2007)

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás

4a/1. Székely M. u. 5. (134/2007.)

4a/2. Teréz krt. 1. (135/2007.)

 

 

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Határidő hosszabbítási kérelmek (96/2007)

4b/2.   Andrássy út 17. (118/2007.)

4b/3.   Bajnok u. 29., Bajza u. 56. (119/2007.)

4b/4.   Felújítási kérelmek (120/2007.)

 

 

5. Egyéb

5a/1.   A 147/2007.(04.18.) gzd. határozat 1., 2., pontjának visszavonására (112/2007)

5a/2.   Tájékoztató a 115/2007.(03.21.) gzd. határozat végrehajtásáról (126/2007)

5a/3. Javaslat a 174-175-176/2007. (05. 16.) gzd. sz. határozatok visszavonására (131/2007.)

 

 

 

Egyebek

 

Budapest, 2007. június 14.

Üdvözlettel:

  

 

Pócs Attila s. k.

elnök