Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2007. május 22-én (kedden) 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.         Pénzügyi bizottsági tag megbízásának visszavonása, illetve új tag megválasztása

(211/2007. 05. 17.) (a zárt ülés 4. napirendje)

Előterjesztő: Hassay Zsófia képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(180/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása

(181/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

3.         Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII.1.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendeletének módosításáról

(172/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.         Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

(200/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.         Terézvárosi fejlesztési pénzügyi alap létrehozásáról szóló rendelet

(198/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

6.         A Pedagógiai Központ átszervezése  (a nyilvános ülés 14. napirendje)

(203/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

7.         A Tóth Aladár Zeneiskola átszervezése (a nyilvános ülés 15. napirendje)

(204/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

8.         Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. évre vonatkozó beszámolójának és a 2007. évi üzleti tervének elfogadására (a nyilvános ülés 17. napirendje)

(186/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (a nyilvános ülés 18. napirendje)

(183/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.      A könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása (a nyilvános ülés 19. napirendje)

(179/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. május 17.

 

Üdvözlettel:

 

 

Hatvani Csaba sk

elnök