Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2007. május 24-én (csütörtökön) 11 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Zárt ülés:

 

4.         Pénzügyi bizottsági tag megbízásának visszavonása, illetve új tag megválasztása

(211/2007. 05. 17.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(180/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.         Terézvárosi fejlesztési pénzügyi alap létrehozásáról szóló rendelet

(198/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

6.         Terézváros 2007-2013. évekre szóló gazdasági programja

(190/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

7.         „Az Izabella utca járdája mindkét oldalának felújítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala

(209/2007. 05. 05.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.      A felnőtt fogászat privatizációja

(195/2007. 05. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

13.      Oktatási intézmények pedagógus álláshelyeinek meghatározása

(205/2007. 05. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

14.      A Pedagógiai Központ átszervezése

(203/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

15.      A Tóth Aladár Zeneiskola átszervezése

(204/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

16.      Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2006. évre vonatkozó beszámolójának, az összesített könyvvizsgáló jelentés, valamint a 2007. évi üzleti tervének elfogadására

(182/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.      Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. évre vonatkozó beszámolójának és a 2007. évi üzleti tervének elfogadására

(186/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

18.      Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

(183/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.      A könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása

(179/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20.      Javaslat a Bp. II. 10937/22 hrsz. alatt nyilvántartott hárshegyi ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

(201/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.      Javaslat önkormányzati helyiségeknek a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt tőketartalékába helyezésére

(191/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

26.      Javaslat intézmény rekonstrukciós pályázat elkészítésére (Bajza utcai Általános Iskola)

(214/2007. 05. 17.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

1.  Javaslat a „Nyári természetvédelmi tábor” költségének a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

2.  Javaslat a „Környezeti nevelési célok megvalósítása 2007/2008-ban” kiírt pályázat díjazásának a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

 

Egyebek

 

Tájékoztatók:

 

-   Beszámoló Budapest Főváros Terézváros önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi tevékenységéről

(212/2007. 05. 17.)

-   2007. I. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény (185/2007. 05. 07.)

-   A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt 2007. I. negyedévi gyorsjelentése és FEB jegyzőkönyv

(206/2007. 05. 04.)

-   Pre-Cont Audit által készített könyvvizsgálói vélemény a 2006. évi évet érintő önkományzati elszámolásról (előadó dr. Hegedűs Károly alpolgármester)

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. május 17.

 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök