MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. május 24-én csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésre

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

 

1.         Terézváros Közoktatásáért kitüntetés adományozása

(188/2007. 05.07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

2.         Javaslat a pedagógus ösztöndíj odaítélésére

(196/2007. 05. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

3.         Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

(184/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

4.         Pénzügyi bizottsági tag megbízásának visszavonása, illetve új tag megválasztása

(211/2007. 05. 17.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke

 

5.         Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(171/2007. 04. 24.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

6.    Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(174/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II. 23.) rendelet módosítása

(180/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása

(181/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

3.         Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII.1.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendeletének módosításáról

(172/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.         Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

(200/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.         Terézvárosi fejlesztési pénzügyi alap létrehozásáról szóló rendelet

(198/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

6.         Terézváros 2007-2013. évekre szóló gazdasági programja

(190/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

7.         „Az Izabella utca járdája mindkét oldalának felújítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala

(209/2007. 05. 05.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.         A Bp. VI.ker. Nagymező utcai fák (Andrássy út és Király u. közötti szakasz) állapota

(213/2007. 05. 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         Pályázat kiírása Terézváros című újság megjelentetésére

(208/2007. 05. 15.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

10.      Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására

(189/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

11.      Átfogó értékelés az Önkormányzat 2006. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

(173/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

12.      A felnőtt fogászat privatizációja

(195/2007. 05. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

13.      Oktatási intézmények pedagógus álláshelyeinek meghatározása

(205/2007. 05. 02.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

14.      A Pedagógiai Központ átszervezése

(203/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

15.      A Tóth Aladár Zeneiskola átszervezése

(204/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

16.      Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2006. évre vonatkozó beszámolójának, az összesített könyvvizsgáló jelentés, valamint a 2007. évi üzleti tervének elfogadására

(182/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.      Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. évre vonatkozó beszámolójának és a 2007. évi üzleti tervének elfogadására

(186/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

18.      Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

(183/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.      A könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása

(179/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20.      Javaslat a Bp. II. 10937/22 hrsz. alatt nyilvántartott hárshegyi ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

(201/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.      Javaslat önkormányzati helyiségeknek a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt tőketartalékába helyezésére

(191/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.      Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló Bp. VI., Rózsa u. 111. szám alatti, 28570/0/A/14 hrsz.-ú helyiség elidegenítésére

(192/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23.      Budapest, VI. Szondi u. 37/b. fszt. 5. szám alatti 28580/0/A/5 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú lakás társasházi közös tulajdonba adása

(175/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

24.      Budapest, VII. Rottenbiller u. 15. I emelet 11. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(177/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

25.      Budapest, VI. Bajcsy köz 2. szám alatti 37. albetét számon nyilvántartott 58 m2 alapterületű, pinceszinti tároló osztatlan közös tulajdonba adása

(176/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

26.      Javaslat intézmény rekonstrukciós pályázat elkészítésére (Bajza utcai Általános Iskola)

(214/2007. 05. 17.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

27.      Javaslat a Szinkron 95 Autószerviz Kft bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

28.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(178/2007. 04. 27.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

29.      A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

30.     Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztatók:

 

-   Beszámoló Budapest Főváros Terézváros önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi tevékenységéről

(212/2007. 05. 17.)

-   2007. I. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény (185/2007. 05. 07.)

-   Javaslat Pro Urbe Budapest, illetve Budapestért díjak adományozására

(207/2007. 05. 14.)

-   A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt 2007. I. negyedévi gyorsjelentése és FEB jegyzőkönyv

(206/2007. 05. 04.)

-         Vizsgálati jelentés Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona és telephelyei szakmai ellenőrzéséről

(210/2007. 05. 17.)

 

 Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2007. május 17.

 

 

 

Verók István

polgármester