Budapest Főváros Terézváros VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. május 23-án (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

Napirend:

 

Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)

 

Nyilvános ülés:

 

3.         Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII.1.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat rendeletének módosításáról

(172/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.         Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

(200/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.         Terézvárosi fejlesztési pénzügyi alap létrehozásáról szóló rendelet

(198/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

6.         Terézváros 2007-2013. évekre szóló gazdasági programja

(190/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

7.         „Az Izabella utca járdája mindkét oldalának felújítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala

(209/2007. 05. 05.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.      Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2006. évre vonatkozó beszámolójának, az összesített könyvvizsgáló jelentés, valamint a 2007. évi üzleti tervének elfogadására

(182/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.      Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. évre vonatkozó beszámolójának és a 2007. évi üzleti tervének elfogadására

(186/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

18.      Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

(183/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.      A könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása

(179/2007. 05. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20.      Javaslat a Bp. II. 10937/22 hrsz. alatt nyilvántartott hárshegyi ingatlan pályázat útján történő értékesítésére

(201/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.      Javaslat önkormányzati helyiségeknek a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt tőketartalékába helyezésére

(191/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.      Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló Bp. VI., Rózsa u. 111. szám alatti, 28570/0/A/14 hrsz.-ú helyiség elidegenítésére

(192/2007. 05. 07.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23.      Budapest, VI. Szondi u. 37/b. fszt. 5. szám alatti 28580/0/A/5 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú lakás társasházi közös tulajdonba adása

(175/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

24.      Budapest, VII. Rottenbiller u. 15. I emelet 11. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(177/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

25.      Budapest, VI. Bajcsy köz 2. szám alatti 37. albetét számon nyilvántartott 58 m2 alapterületű, pinceszinti tároló osztatlan közös tulajdonba adása

(176/2007. 04. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

27.      Javaslat a Szinkron 95 Autószerviz Kft bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

Egyebek

 

Budapest, 2007. május 17.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök