MEGHÍVÓ

 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. április 19-én csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.         Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása

(141/2007. 04. 03., 142/2007. 04. 03., és 154/2007. 04. 12.)

            Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

2.         Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(143/2007. 04. 03.)

            Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

3.         Igazgatói megbízás visszavonása

az ülésen kerül kiosztásra (160/2007. 04.17.)

            Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.         Javaslat a VI. kerületi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

(150/2007. 04.11.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II.23.) rendelet módosítása

(137/2007. 04. 02.)

és az ülésen kiosztott könyvvizsgálói vélemény (166/2007. 04. 19.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat a Képviselő-testületének a 374/2006. (XI. 16.), 394-395/2006. (XI. 30.), 435-438/2006. (XII. 21.), 443/2006. (XII. 21.) és 33/2007. (I. 25.) sz. határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(152/2007. 04. 12.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

4.         Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettese által a budapesti parkolási társaságok eljárásával kapcsolatban lefolytatott vizsgálat

(145/2007. 04. 05.)

            Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

5.         A TERMA és a TISSZA közalapítványok megszüntetése, és a TERMA non-profit közhasznú Zrt. alapítása

(102/2007. 03. 05.)

            Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

5/a.     Tóth Aladár Zeneiskola átszervezése

az ülésen kerül kiosztásra (159/2007. 04. 17.)

            Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         A TER-CIT Kft. önkormányzati üzletrészének nyilvános pályázat útján történő elidegenítése

(148/2007. 04. 05.) és az ülésen kiosztott (165/2007. 04. 19.) és (165a/2007. 04. 19.)

            Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

7.         Folyószámlahitellel kapcsolatos döntés meghozatala

az ülésen kiosztott (163/2007. 04. 18.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.         2006. évi ellenőrzési jelentés

(136/2007. 04. 02.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         „Az Izabella utca járdája mindkét oldalának felújítása tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása”

(135/2007. 03. 28.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.      Ütemterv a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. feladatbővítéséről és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság megszüntetéséről

(144/2007. 04. 04.) és az ülésen kiosztásra került (161/2007. 04.17.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.      Javaslat a Bp. VI. ker. Hegedű u. 3. sz. alatti ingatlan árverés útján történő értékesítésére

(138/2007. 04. 02.) és az ülésen kiosztott módosítás (164/2007. 04. 18.)

 

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.      Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 6., a Dalszínház u. 2. szám alatti, az OTP Bank Nyrt. bérleményét képező, valamint az Izabella u. 65. számú társasházban lévő, a Mecénás Bt. által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(153/2007. 04.12.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

13.      Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló Bp. VI., Ó u. 5. szám alatti, 29.205/0/A/29 hrsz-ú, és a Bp. VI., Teréz krt. 18. szám alatti, 28.876/0/A/2 hrsz-ú helyiségek elidegenítésére

(147/2007. 04. 05.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

14.      Budapest VI–VII–VIII. kerületi önkormányzatok megállapodása Városfejlesztési Önkormányzati Társulás létrehozásáról

            Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

14/b.   A Nagymező utca Andrássy út és a Király utca közötti szakaszának ideiglenes helyreállítása, a WK Bt. Által jogellenesen használt közterület után közterület-használati díj megállapítása

az ülésen kiosztott (162/2007. 04. 18.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

15.      Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(140/2007. 04. 02.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.      A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.     Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2007. április 12. 

 

 

Verók István

polgármester