Budapest Főváros Terézváros

VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. április 18-án (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

Napirend:

 

Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)

 

 

kötött napirendű nyilvános ülés:

 

1.         Beszámoló jelentés a Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2006 évi zárszámadásról

(155/2007. 04.12.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

nyilvános ülés:

 

2.         A 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007. (II.23.) rendelet módosítása

(137/2007. 04. 02.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat a Képviselő-testületének a 374/2006. (XI. 16.), 394-395/2006. (XI. 30.), 435-438/2006. (XII. 21.), 443/2006. (XII. 21.) és 33/2007. (I. 25.) sz. határozataira vonatkozó törvényességi észrevétel

(152/2007. 04. 12.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.         A TERMA és a TISSZA közalapítványok megszüntetése, és a TERMA non-profit közhasznú Zrt. alapítása

(102/2007. 03. 05.)

            Előterjesztő: dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         A TER-CIT Kft. önkormányzati üzletrészének nyilvános pályázat útján történő elidegenítése

(148/2007. 04. 05.)

            Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

7.         Folyószámlahitellel kapcsolatos döntés meghozatala

            (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

9.         „Az Izabella utca járdája mindkét oldalának felújítása tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása”

(135/2007. 03. 28.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.      Ütemterv a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. feladatbővítéséről és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság megszüntetéséről

(144/2007. 04. 04.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.      Javaslat a Bp. VI. ker. Hegedű u. 3. sz. alatti ingatlan árverés útján történő értékesítésére

(138/2007. 04. 02.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.      Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 6., a Dalszínház u. 2. szám alatti, az OTP Bank Nyrt. bérleményét képező, valamint az Izabella u. 65. számú társasházban lévő, a Mecénás Bt. által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(153/2007. 04.12.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

13.      Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló Bp. VI., Ó u. 5. szám alatti, 29.205/0/A/29 hrsz-ú, és a Bp. VI., Teréz krt. 18. szám alatti, 28.876/0/A/2 hrsz-ú helyiségek elidegenítésére

(147/2007. 04. 05.)

            Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

a.         Bérbeadás -

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Nagymező u. 35. fszt. 5. (61/2007.)

2b/2.   Szondi u. 37/B. fszt. 5. (74/2007.)

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Andrássy út 92-94. III. em. 9. (62/2007.)

2c/2.   Andrássy út 33. I. em. 6. (68/2007.)

2c/3.   Andrássy út 54. II. em. 6. (69/2007.)


 

d.         Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

3a/1.   Dessewffy u. 39., 25. albetét (70/2007.)

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Aradi u. 32. - 23. és 24. albetétek), ill. Hajós u. 12. - 16. és 17. albetétek (71/2007.)

3b/2.   Hunyadi tér 9., 3. albetét (67/2007.)

3b/3.   Izabella u. 94., Nagymező u. 37-39., Ó u. 12., Rózsa u. 111., Jókai u. 8. - bérlővel terhelt nem lakás célú helyiségek (72/2007.)

3b/4.   Ó u. 4. - 23., 24. és 25. albetétek (66/2007.)

 

c.         Elővásárlási jog -

 

d.         Csere -

 

e.         Tulajdonosi hozzájárulás -

 

f.          Funkcióváltás

3f/1.    Teréz krt 19. (73/2007.)

 

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Bajnok u. 15. (63/2007.)

4b/2.   Szondi u. 82/B. (64/2007.)

 

5. Egyéb

 

Budapest, 2007. április 12.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

 

Pócs Attila

elnök