Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2007. március 20-án (kedden) 17 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

 

NAPIRENDEK:

 

 

Z á r t ü l é s:

 

1.      Bírósági ülnökök választása

(97/2007. március 13.)

          Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

 

Ny i l v á n o s ü l é s:

 

1.      A Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) Budapest Főváros Terézváros Önkormányzati rendelet módosításáról (a nyilvános ülés 3. napirendje)

(91/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló rendelet megalkotása

(98/2007. március 2.) (a nyilvános ülés 4. napirendje)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) ör. módosítására

(104/2007. március 8.) (a nyilvános ülés 5. napirendje)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása (a nyilvános ülés 6. napirendje)

(94/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

5.      A személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési-oktatási, és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása (a nyilvános ülés 7. napirendje)

(95/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

6.      A 13/1999. (IV.29.) rendelet módosítása (a nyilvános ülés 8. napirendje)

(92/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      Rendelet az általános iskolai tanulók felvételéhez, illetve átvételéhez szükséges sajátos helyzet megállapításáról (a nyilvános ülés 9. napirendje)

(111/2007. március 10.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      Törvényességi észrevétel a Képviselő testület 54/2007. (II. 8.) sz. határozata ügyében (A helyszínen kerül kiosztásra.)

          Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

9.      A TERMA és a TISSZA közalapítványok megszüntetése, és a TERMA non-profit közhasznú Zrt alapítása  (a nyilvános ülés 15. napirendje)

(102/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

10.    A Kormányzati Negyedhez kapcsolódó önkormányzati célok meghatározása

(88/2007. február 28.) (a nyilvános ülés 18. napirendje)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. március 14.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Hatvani Csaba sk

elnök