Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2007. március 22-én (csütörtökön) 11 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A parkfenntartással kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Útfenntartással kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló rendelet megalkotása

(98/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) ör. módosítására

(104/2007. március 8.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7.      A személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési-oktatási, és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(95/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      A 13/1999. (IV.29.) rendelet módosítása

(92/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

12.    Az oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala

(Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

13.    A TERMA közalapítvány 2006. évi beszámolója

(109/2007. március 10.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

14.    A TISSZA közalapítvány 2006. évi beszámolója

(110/2007. március 10.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

15.    A TERMA és a TISSZA közalapítványok megszüntetése, és a TERMA non-profit közhasznú Zrt alapítása

(102/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

19.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2007. évre vonatkozó közbeszerzési terve

(93/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

20.    Folyószámla hitelkeret összegének megemelésére közbeszerzési eljárás kiírása

(114/2007. március 14.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

21.    A bérlakás számlán lévő pénzeszközök bevonása a társasházi pályázatok finanszírozásába

(115/2007. március 12.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

22.    Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól

(89/2007. február 28.)

          Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

Bizottsági előterjesztések

 

1.         Javaslat a Föld Napjával kapcsolatos rendezvények költségének a Környezetvédelmi Alapból történő felhasználására

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. március 14. 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök