MEGHÍVÓ

 

A 2007. március 22-én csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó

rendkívüli képviselő-testületi ülésre

(Az ülés az SZMSZ 9.§ (2) bekezdés c. pontja alapján kerül összehívásra)

 

 

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.      Bírósági ülnökök választása

(97/2007. március 13.)

          Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

2.      Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása

(84/2007. február 26.), (85/2007. február 26.) és (86/2007. február 26.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

3.      Fogszakorvos működtetési jogának elidegenítése

(100/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

4.      A Warimpex AG vételi ajánlata az Önkormányzat tulajdonában lévő Revital Zrt. részvényeire

az ülésen került kiosztásra (128/2007. március 21.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      Delegálás a Péterffy Sándor utcai Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába (az ülésen került kiosztásra)

(121/2007. március 22.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.      A parkfenntartással kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

az ülésen került kiosztásra (125/2007. március 20.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Útfenntartással kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

az ülésen került kiosztásra (126/2007. március 20.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.      A Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) Budapest Főváros Terézváros Önkormányzati rendelet módosításáról

(91/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló rendelet megalkotása

(98/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) ör. módosítására

(104/2007. március 8.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

6.      A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(94/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      A személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési-oktatási, és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(95/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      A 13/1999. (IV.29.) rendelet módosítása

(92/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      Rendelet az általános iskolai tanulók felvételéhez, illetve átvételéhez szükséges sajátos helyzet megállapításáról

(111/2007. március 10.) és az ülésen kiosztott (127a/2007. március 22.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

10.    Javaslat a közoktatási intézmények körzethatáraira (az ülésen került kiosztásra)

(119/2007. március 19.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

11.    Törvényességi észrevétel a Képviselő testület 54/2007. (II. 8.) sz. határozata ügyében (az ülésen került kiosztásra)

(122/2007. március 20.)

          Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

12.    Az oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala (az ülésen került kiosztásra)

(120/2007. március 19.)

Az átszervezéssel kapcsolatos egyeztetések (129/2007. március 20.)

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Szülői Munkaközösségének levele (123/2007.)

 

A Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Központ Iskolaszéke levele (130/2007.)

Horvát Csaba főpolgármester-helyettes szakvéleménye (133/2007.)

 

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

13.    A TERMA közalapítvány 2006. évi beszámolója

(109/2007. március 10.) és az ülésen kiosztott (124b/2007. március 20.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

14.    A TISSZA közalapítvány 2006. évi beszámolója

(110/2007. március 10.) és az ülésen kiosztott (124a/2007. március 20.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

15.    A TERMA és a TISSZA közalapítványok megszüntetése, és a TERMA non-profit közhasznú Zrt alapítása

(102/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

16.    Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2006. évi működéséről és a 2007. évi támogatás összegének meghatározása

(87/2007. február 26.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

17.    A Terézváros újság kiadói jogának ingyenes átadásáról szóló megállapodás módosítása

(117/2007. március 14.) és az ülésen kiosztott (117a/2007. március 20.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

18.    A Kormányzati Negyedhez kapcsolódó önkormányzati célok meghatározása

(88/2007. február 28.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

19.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2007. évre vonatkozó közbeszerzési terve (93/2007. március 2.) és az ülésen kiosztott (93a/2007. március 20.)

továbbá az ülésen kiosztott (134/2007. március 22.)

illetve a Polgármesteri Hivatal 2007. évi közbeszerzési terve (132/2007. március 20.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

20.    Folyószámla hitelkeret összegének megemelésére közbeszerzési eljárás kiírása

(114/2007. március 14.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

21.    A bérlakás számlán lévő pénzeszközök bevonása a társasházi pályázatok finanszírozásába

(115/2007. március 12.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

22.    Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2006. évi ellenőrzések tapasztalatairól

(89/2007. február 28.)

          Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

23.    Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 6., a Dalszínház u. 2. szám alatti, az OTP Bank Nyrt. bérleményét képező, valamint az Izabella u. 65. számú társasházban lévő, a Mecénás Bt. által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(106/2007. március 8.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

24.    Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. fszt. 1. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(96/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

25.    Budapest, VI. kerület, Andrássy út 45. III. emelet 8. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(105/2007. március 8.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

26.    Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(90/2007. március 1.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

27.     A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

           Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

28.     Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztatók:

 

-   A Pre Cont Audit által készített könyvvizsgálói vélemény a 2006. évet érintő Önkormányzati elszámolásról (83/2007. február 26.)

-   Beszámoló Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi tevékenységéről (A helyszínen kerül kiosztásra.)

-   Az oktatási intézményrendszer átalakítása (108/2007. március 8.)

 Budapest, 2007. március 22.

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Verók István

polgármester