Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2007. március 20-án (kedden) 14 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Z á r t ü l é s:

 

3.      Fogszakorvos működtetési jogának elidegenítése

(100/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Ny i l v á n o s ü l é s:

 

6.      A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása

(94/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

7.      A személyes gondoskodás keretében szociális ellátást nyújtó nevelési-oktatási, és szociális intézmények, továbbá a gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(95/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

8.      A 13/1999. (IV.29.) rendelet módosítása

(92/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

9.      Rendelet az általános iskolai tanulók felvételéhez, illetve átvételéhez szükséges sajátos helyzet megállapításáról

(111/2007. március 10.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

10.    Javaslat a közoktatási intézmények körzethatáraira

(Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

11.    Törvényességi észrevétel a Képviselő testület 54/2007. (II. 8.) sz. határozata ügyében

(A helyszínen kerül kiosztásra.)

          Előterjesztő:   dr. Deák Erzsébet jegyző

 

12.    Az oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala

(Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

13.    A TERMA közalapítvány 2006. évi beszámolója

(109/2007. március 10.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

14.    A TISSZA közalapítvány 2006. évi beszámolója

(110/2007. március 10.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

15.    A TERMA és a TISSZA közalapítványok megszüntetése, és a TERMA non-profit közhasznú Zrt alapítása

(102/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

16.    Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2006. évi működéséről és a 2007. évi támogatás összegének meghatározása

(87/2007. február 26.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

17.    A Terézváros újság kiadói jogának ingyenes átadásáról szóló megállapodás módosítása

(117/2007. március 14. )

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

spik1. A 2007./I. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára

 

e1.  Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

       Összeállította: dr. Balogh Mihály

 

e2.         Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

Budapest, 2007. március 14.

 

 

 

 

 

Balog Gábor sk.

elnök