Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. március 21-én (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

Napirend:

 

Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)

 

 

Ny i l v á n o s ü l é s:

 

 

1.      A parkfenntartással kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.      Útfenntartással kapcsolatos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.      Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló rendelet megalkotása

(98/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.      Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) ör. módosítására

(104/2007. március 8.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.    A TERMA és a TISSZA közalapítványok megszüntetése, és a TERMA non-profit közhasznú Zrt alapítása

(102/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   dr. Rabin László alpolgármester

 

18.    A Kormányzati Negyedhez kapcsolódó önkormányzati célok meghatározása

(88/2007. február 28.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

19.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2007. évre vonatkozó közbeszerzési terve

(93/2007. március 2.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

20.    Folyószámla hitelkeret összegének megemelésére közbeszerzési eljárás kiírása

(114/2007. március 14.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

21.    A bérlakás számlán lévő pénzeszközök bevonása a társasházi pályázatok finanszírozásába

(115/2007. március 12.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

24.    Budapest, VI. kerület Rózsa utca 76. fszt. 1. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

(96/2007. március 5.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

25.    Budapest, VI. kerület, Andrássy út 45. III. emelet 8. szám alatti lakásingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(105/2007. március 8.)

          Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás -

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Jókai u. 10. II. emelet 17. (45/2007.)

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Bajcsy-Zs. út 17. tetőszint 7. (40/2007.)

2c/2.   Nagymező utca 8. II. emelet 9. (46/2007.)

2c/3.   Andrássy út 92-94. II. em. 3/b. (55/2007.)

 

d.         Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás -

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Szondi u. 43. padlástér (41/2007.)

3b/2.   Dessewffy u. 22. (42/2007.)

3b/3.   Paulay E. u. 25-27. és Bajcsy-Zs. út 7. (48/2007.)

3b/4.   Vasvári Pál u. 11. (49/2007.)

3b/5.   Izabella u. 50. (47/2007.)

 

c.         Elővásárlási jog -

 

d.         Csere -

 

e.         Tulajdonosi hozzájárulás -

3e/1.   Vörösmarty u. 49-51. udvarfülke beépítése

 

f.          Funkcióváltás

3f/1.    Teréz krt. 19.

 

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Szondi u. 78. (50/2007.)

4b/2.   Ó u. 36. sz., Szondi u. 102. (51/2007.)

 

5. Egyéb

5a/1.   Javaslat a 2007. évi Társasház-felújítási pályázat kiírására (53/2007.)

5a/2.   Javaslat a 2007. évi Társasházi zöldterület-fejlesztési pályázat kiírására (43/2007.)

5a/3.   Munkácsy-Podmaniczky utcai épülettömbben lévő lakáshasználók elhelyezése (44/2007.)

5a/4.   Javaslat a Környezetvédelmi Alap felosztására (59/2007.)

5a/5.   Tájékoztatás - a 77/2006.(12.20.) számú bizottsági határozat kapcsán - a Dunabogdány 714/1 hrsz-ú ingatlan árveréséről (56/2007.)

5a/6.   Tájékoztatás - a 93/2006.(12.20.) számú bizottsági határozat kapcsán - a Bp. II., Tárogató u. 110. sz. alatti ingatlan árveréséről (57/2007.)

5a/7.   Tájékoztatás - a 57/2006.(11.29.) számú bizottsági határozat kapcsán - üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek árveréséről (58/2007.)

 

 

Budapest, 2007. március 14.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Pócs Attila s. k.

elnök