MEGHÍVÓ

 

A 2007. február 22-én csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó

rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Az ülés az SZMSZ 9.§ (2) bekezdés c. pontja alapján kerül összehívásra

 

Zárt ülés:

 

1.         Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása

(48/2007. február 2.) és (59/2007. február 8.)

            Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

Tájékoztató:

 

Fürst György munkaügyi perében hozott jogerős másodfokú ítélet

 

N y i l v á n o s ü l é s:

 

1.         A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(67/2007. február 15.)

és az ülésen kiosztásra kerülő könyvvizsgálói jelentés (76/2007. február 21.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.         Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

(44/2007. február 11.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.         Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló 34/1996. (XII. 16.) rendelet módosítása

(54/2007. február 5.)

            Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.         Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítása

(45/2007. február 1.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.         e-Terézváros informatikai fejlesztési javaslat

(32/2007. január 18.)

            Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

6.         A Nevelési Tanácsadó átszervezése a képviselő-testület 403/2006. (XII. 21.) határozata alapján

(50/2007. február 5.)

            Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.         Az LP Média KFT-vel a helyi kábeltévé tárgyában kötött „Együttműködési megállapodás” meghosszabbítása

(46/2007. február 2.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7/a.     Közszolgálati szerződés megszüntetése (Danubia Kulturális Közhasznú Egyesület)

(68/2007. február 19.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

7/b.     A közoktatási intézményrendszer átalakítása

(82/2007. február 22.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

8.         A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása

(52/2007. február 5.) és az ülésen kiosztásra kerülő

FEB (74/2007. február 21.) és Igazgatósági (75/2007. február 21.) jegyzőkönyvek

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.         Javaslat a balatonmáriafürdői ingatlanok (Hullám u 81. és 84., Mária u. 39.) pályázat útján történő értékesítésére.

(62/2007. február 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.       Bp. VI. ker. Andrássy út 7. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(41/2007. január 31.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.      Javaslat bérlővel terhelt Izabella u. 65. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(47/2007. február 2.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

12.      Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló – Andrássy út 2. szám alatti, 29244/0/A/35 hrsz.-ú (értékbecslése: 72a/2007. február 20.), Andrássy út 81. szám alatti, 29536/0/A/1, 29536/0/A/3 és 29536/0/A/4 hrsz.-ú (értékbecslése: 72b/2007. február 20.), Révay köz 4. szám alatti, 29220/0/A/4 hrsz.-ú és Podmaniczky u. 12. szám alatti, 28922/0/A/3 hrsz.-ú – helyiségek elidegenítésére.

(63/2007. február 14.)

és az ülésen kiosztott Bajcsy-Zs. út 55. 28913/0/A/2 (77/2007. február 21.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

13.      Javaslat a Budapest VI. ker. Munkácsy  Mihály u. 23. szám alatti, 12. albetétszámú üres helyiség  árverés útján történő értékesítésére.

(61/2007. február 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

14.      2007. évi közmeghallgatás időpontja és helye

(51/2007. február 5.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

15.      Jelentés a folyamatos és lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(49/2007. február 2.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

16.      A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

17.      Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Tájékoztató:

 

-   A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt 2006. I-IV. negyedévi gyors jelentése és FEB jegyzőkönyv

-   Véleménynyilvánítás és tiltakozás az iskolabezárási tervről (69/2007 és 70/2007)

 

Budapest, 2007. február 15.

 

 

Verók István

polgármester