Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2007. február 20-án (kedden) 14 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

kötött napirendű rendkívüli ülés:

 

1.a    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2007. (…) sz. rendeletének megalkotása a 2007. évi költségvetésről

(65/2007. február 15.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

1.b    A költségvetés, zárszámadás és vagyonkimutatás tájékoztató táblázatának tartalmáról szóló 27/2004. (VI. 21.) rendelet módosítása

(66/2007. február 15.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

rendkívüli ülés:

 

1.         A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(67/2007. február 15.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

3.         Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló 34/1996. (XII. 16.) rendelet módosítása

(54/2007. február 5.)

            Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.         A Nevelési Tanácsadó átszervezése a képviselő-testület 403/2006. (XII. 21.) határozata alapján

(50/2007. február 5.)

            Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.         Az LP Média KFT-vel a helyi kábeltévé tárgyában kötött „Együttműködési megállapodás” meghosszabbítása

(46/2007. február 2.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

Bizottsági előterjesztések

 

e1.         Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

              Összeállította: dr. Balogh Mihály

 

e2.         Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

Budapest, 2007. február 15.

 

 

 

Balog Gábor sk.

elnök