Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2007. február 21-én (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

 

 

Napirend:

 

Testületi előterjesztések

(a számozás megegyezik a testületi ülés meghívójában szereplő sorszámmal)

 

kötött napirendű rendkívüli ülés:

 

1.a    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2007. (…) sz. rendeletének megalkotása a 2007. évi költségvetésről

(65/2007. február 15.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

1.b    A költségvetés, zárszámadás és vagyonkimutatás tájékoztató táblázatának tartalmáról szóló 27/2004. (VI. 21.) rendelet módosítása

(66/2007. február 15.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

rendkívüli ülés:

 

1.         A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(67/2007. február 15.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

2.         Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

(44/2007. február 11.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

4.         Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítása

(45/2007. február 1.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

5.         e-Terézváros informatikai fejlesztési javaslat

(32/2007. január 18.)

            Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

8.         A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítása

(52/2007. február 5.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

9.         Javaslat a balatonmáriafürdői ingatlanok (Hullám u 81. és 84., Mária u. 39.) pályázat útján történő értékesítésére.

(62/2007. február 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

10.       Bp. VI. ker. Andrássy út 7. I. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(41/2007. január 31.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

11.      Javaslat bérlővel terhelt Izabella u. 65. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(47/2007. február 2.)

            Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

12.      Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló – Andrássy út 2. szám alatti, 29244/0/A/35 hrsz.-ú, Andrássy út 81. szám alatti, 29536/0/A/1, 29536/0/A/3 és 29536/0/A/4 hrsz.-ú, Révay köz 4. szám alatti, 29220/0/A/4 hrsz.-ú és Podmaniczky u. 12. szám alatti, 28922/0/A/3 hrsz.-ú – helyiségek elidegenítésére.

(63/2007. február 14.)

Előterjesztő:   Verók István polgármester

 

13.      Javaslat a Budapest VI. ker. Munkácsy Mihály u. 23. szám alatti, 12. albetétszámú üres helyiség árverés útján történő értékesítésére.

(61/2007. február 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás

2a/1.   Vasvári Pál u. 11. fszt. 2. (30/2007.)

 

b.         Elidegenítés

2b/1.   Bp. VI. ker. Andrássy út 87-89. II. 1., Anker köz 2-4. IV. 4., Csengery u. 55. II. 1. és a Szondi u. 90. III. 7. szám alatti üres lakások pályázati úton történő értékesítésére. (33/2007.) és az ülésen kiosztott:

Andrássy út 87-89. II. 1. és Anker köz 2-4 IV. 4. értékbecslés

2b/2.   A 29304/0/A/1., a 29430/0/A/1., a 29486/0/A/6., a 29485/0/A/2., a 28739/0/A/3., a 29255/0/A/1 és a 29025/0/A/25. helyrajzi számon nyilvántartott, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő értékesítése. (34/2007.)

 

c.         Elővásárlási jog

2c/1.   Nagymező u. 14. III. em. 28. (38/2007.)

 

d.         Csere -

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

a.         Bérbeadás -

 

b.         Elidegenítés

3b/1.   Jókai u. 16. (31/2007.)

3b/2.   Bajcsy-Zs. út 27. - Pizza Udvar Bt.; Felsőerdősor 6. - Bafló Kft. (32/2007.)

3b/3.   Javaslat bérlővel terhelt, nem lakás céljára szolgáló, Bp. VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 55. szám alatti, 28913/0/A/1 és 28913/0/A/2 hrsz.-ú, a Bp. VI. Nagymező u. 10. szám alatti, 29360/0/A/21 hrsz.-ú, valamint a Bp. VI. ker. Szondi u. 75. szám alatti, 28302/0/A/2 hrsz-ú helyiségek elidegenítésére. (35/2007.)

3b/4.   A Bp. VI. ker. Paulay E. u. 56. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonában lévő, XXI. számmal jelölt, 313,01 m2 alapterületű padlástér, XXII. számmal jelölt, 8,28 m2 alapterületű liftgépház, XXIII. számmal jelölt, 3,31 m2 alapterületű padlásfeljáró és XXIV. számmal jelölt, 3,05 m2 alapterületű légudvar önálló albetétbe helyezése és értékesítése. (36/2007.)

3b/5.   Bajcsy-Zs. út 7.; Szív u. 26. (37/2007.)

 

c.         Elővásárlási jog -

d.         Csere -

e.         Tulajdonosi hozzájárulás -

f.         Funkcióváltás -

g.         Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

 

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

 

a.         Parkolóhely megváltás -

 

b.         Társasházi kérelmek

4b/1.   Andrássy út 32., Nagymező u. 6. (26/2007.)

4b/2.   Bajcsy-Zs. út 5., Izabella u. 49., Oktogon tér 3. (27/2007.)

4b/3.   Csengery u. 64., Szondi u. 75. (28/2007.)

4b/4.   Weiner L. u. 4. (29/2007.)

 

5. Egyéb

5a/1.   „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 80 db kutyapiszok gyűjtőláda és 135 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala (anyag az ülésen kerül kiosztásra)

 

Budapest, 2007. február 15.

Üdvözlettel:

  

 

Pócs Attila s. k.

elnök