Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2007. január 25-én (csütörtökön) 11 órakor

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.    A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának személyére vonatkozó döntés meghozatala

(24/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A 398/2006. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának javadalmazása)

(17/2007. január 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    A Terézvárosi Közbiztonsági Kft könyvvizsgáló személyéről szóló döntés meghozatala

(30/2007. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

6.    Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezés  elbírálása

(5/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(3/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.    Fellebbezés nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye iránti kérelmet elutasító határozat ellen

(4/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.    Adósságcsökkentési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(6/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.)  rendelet módosítása

(14/2007. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(23/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    13/1999. (IV.29.) rendelet módosítása

(29/2007. január 17.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.    Állásfoglalás a 2007. évi fővárosi forrásmegosztási rendelt tervezetről

(35/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.    A Pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó pályázati kiírásához kapcsolódó önkormányzati vélemény kialakítása

(20/2007. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

6.    Közalapítványi tisztségviselők tiszteletdíjának módosítása

(28/2007. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.    Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat pályázatához indítási nyilatkozat kiadása

(7/2007. január 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

10.  „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 80 db kutyapiszok gyűjtő láda és 135 db zacskó adagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetre történő kötelezettség vállalás

(27/2007. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.  Elállás a Hegedű u. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó szerződéstől

(22/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.  Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 2007. évi belső ellenőrzési munkaterve

(12/2007. január 15.)

Előterjesztő: dr. Deák Erzsébet jegyző

 

15.  Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítása

(25/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.  Javaslat önkormányzati helyiségeknek a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. tőketartalékába helyezésére, valamint az elidegenítési határidő meghosszabbítására

(26/2007. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.  A Centrum Parkoló Kft-vel kötött megállapodások felülvizsgálata

(21/2007. január 15.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

 

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2007. január 18.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök