MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2007. január 25-én csütörtökön 14 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

Az ülés az SZMSZ 9.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján került összehívásra.

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.    A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának személyére vonatkozó döntés meghozatala

(24/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A 398/2006. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (A Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának javadalmazása)

(17/2007. január 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    A Terézvárosi Közbiztonsági Kft könyvvizsgáló személyéről szóló döntés meghozatala

(30/2007. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.    A 318/2006. (X. 26.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása (Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról szóló döntés)

(18/2007. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.    A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője vezetői megbízásának és közalkalmazotti  jogviszonyának megszüntetése

(9/2007. január 12.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.    Gyógyszertámogatás ügyében benyújtott fellebbezés  elbírálása

(5/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(3/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.    Fellebbezés nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye iránti kérelmet elutasító határozat ellen

(4/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.    Adósságcsökkentési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása

(6/2007. január 10.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

(14/2007. január 15.) és a könyvvizsgálói jelentés (37/2007. január 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(23/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    13/1999. (IV.29.) rendelet módosítása

(29/2007. január 17.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

4.    Állásfoglalás a 2007. évi fővárosi forrásmegosztási rendelt tervezetről

(35/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

5.    A Pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére vonatkozó pályázati kiírásához kapcsolódó önkormányzati vélemény kialakítása

(20/2007. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

6.    Közalapítványi tisztségviselők tiszteletdíjának módosítása

(28/2007. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

7.    Intézményvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírása

(10/2007. január 12.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.    Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat pályázatához indítási nyilatkozat kiadása

(7/2007. január 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

9. Terézvárosi Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanács Önkormányzati Tagjainak megválasztása (alapszabály)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.  A 412/2006. (XII.21.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

(8/2007. január 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

11.  „Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 80 db kutyapiszok gyűjtő láda és 135 db zacskó adagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülő egyszerű közbeszerzési eljárás megindításához szükséges fedezetre történő kötelezettség vállalás

(27/2007. január 17.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.  Elállás a Hegedű u. 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó szerződéstől

(22/2007. január 16.) és az ülésen kiosztott Dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd levele (38/2007. január 25.) új előterjesztés (40/2007. január 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

13.  Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 2007. évi belső ellenőrzési munkaterve

(12/2007. január 15.)

Előterjesztő: dr. Deák Erzsébet jegyző

 

14.  Javaslat üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő értékesítésére

(13/2007. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

15.  Bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

(11/2007. január 15.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.  Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítása

(25/2007. január 16.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

17.  Önkormányzati helyiségek a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. tőketartalékába helyezése és az elidegenítési határidő meghosszabbítása (26/2007. január 17.)

és az ülésen kiosztott szolgáltatás bővítési javaslat (36/2007. január 23.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

18.  A Centrum Parkoló Kft-vel kötött megállapodások felülvizsgálata

(21/2007. január 15.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

19.  Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(16/2007. január 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20.  A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

21.  Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Tájékoztató:

 

- A közmunkaprogram keretében végzett közterület-takarítások negyedéves munkaterve

 

Budapest, 2007. január 18.

 

  

 

Verók István

polgármester