Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2006. december 19-én (kedden) 17 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

 

Zárt ülés:

 

1.    Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és új vezérigazgató választása, valamint felügyelő bizottsági tagjának újraválasztása

(337/2006. december 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A Terézvárosi Közbiztonsági Kft felügyelő bizottsági tagjainak újraválasztása és a könyvvizsgáló személyéről szóló döntés meghozatala

(324/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára. Tájékoztató a Terézvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

(345/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II. 21.) rendelet módosítása

(312/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes építésügyi tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló új rendelet alkotása

(322/2006. december 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

4.    Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló 34/1996. (XII. 16.) rendelet módosítása

(338/2006. december 13.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása

(318/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.    A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása

(320/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(332/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.    Az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló módosított 20/1997. (VII. 8.) rendet módosítása

(323/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.    A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 12/2006. (III. 20.) rendelet módosítása

(319/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

10.  Törvényességi észrevétel a Képviselő-testület 321/2005. (IX.15.) sz. határozata ellen

(309/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.  Terézvárosi Gondozószolgálat alapító okiratának módosítása

(325/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.  A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 2007. évre (a nyilvános ülés 19. napirendje)

(340/2006. december 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

13.  Terézváros Önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának az önkormányzati honlapon való közzététele (a nyilvános ülés 20a. napirendje)

(314/2006. december 11.)

Előterjesztő: Markocsány Zoltán képviselő, az SZDSZ Frakció vezetője

                               Hatvani Csaba képviselő, az MSZP Frakció vezetője

 

14.  A képviselői vagyonnyilatkozatok interneten való közzététele (a nyilvános ülés 20b. napirendje)

(343/2006. december 14.)

Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2006. december 14.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

Hatvani Csaba sk

elnök