Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését

2006. december 20-án (szerdán) 14 óra 30 perckor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Nyilvános ülés:

 

1.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára. Tájékoztató a Terézvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

(345/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II. 21.) rendelet módosítása

(312/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes építésügyi tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló új rendelet alkotása

(322/2006. december 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

4.    Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló 34/1996. (XII. 16.) rendelet módosítása

(338/2006. december 13.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása

(318/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(332/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.    Az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló módosított 20/1997. (VII. 8.) rendet módosítása

(323/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.    A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 12/2006. (III. 20.) rendelet módosítása

(319/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.  Felnőtt fogászat privatizációja

(321/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

13. Háziorvosi rendelők használati rendszerének megváltoztatása

(341/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

14.  Javaslat a Dunabogdány 774/1 hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő értékesítésére

(313/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

15.  Javaslat a balatonmáriafürdői ingatlanok (Hullám u. 81. és 84.) pályázat útján történő értékesítésére

(315/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.  Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 2007. évi belső ellenőrzési   terve

(307/2006. december 7.)

Előterjesztő: Dr. Deák Erzsébet jegyző

 

17.  Közbeszerzések:

 

a)   Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2007. évi karbantartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(333/2006. december 12.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

b)   Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat 2007. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(334/2006. december 12.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2006. december 14.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Hassay Zsófia s. k.

elnök