MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. december 21-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.a  Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és új vezérigazgató választása, valamint felügyelő bizottsági tagjának újraválasztása

(337/2006. december 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

1.b  Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának személyére vonatkozó döntés meghozatala

(349/2006. december 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A Terézvárosi Közbiztonsági Kft felügyelő bizottsági tagjainak újraválasztása és a könyvvizsgáló személyéről szóló döntés meghozatala

(352/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Tájékoztató:

 

Terézváros gazdálkodásának értékelése, javaslatok

 

 

Nyilvános ülés:

 

1.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára. Tájékoztató a Terézvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

(345/2006. december 8.) ülésen kiosztott kisebbségi egyeztetés

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II. 21.) rendelet módosítása

(312/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

3.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes építésügyi tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló új rendelet alkotása

(322/2006. december 11.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

4.    Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló 34/1996. (XII. 16.) rendelet módosítása

(338/2006. december 13.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása

(318/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.    A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása

(320/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(332/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.    Az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló módosított 20/1997. (VII. 8.) rendet módosítása

(323/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.    A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 12/2006. (III. 20.) rendelet módosítása

(319/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

10.  Törvényességi észrevétel a Képviselő-testület 321/2005. (IX.15.) sz. határozata ellen

(309/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.  Terézvárosi Gondozószolgálat alapító okiratának módosítása

(325/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.  Felnőtt fogászat privatizációja

(321/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

13. Háziorvosi rendelők használati rendszerének megváltoztatása

(341/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

13b     Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium átadása Budapest Főváros Önkormányzatának

(346/2006. december 15.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

14.  Javaslat a Dunabogdány 774/1 hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő értékesítésére

(313/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

15.  Javaslat a balatonmáriafürdői ingatlanok (Hullám u. 81. és 84.) pályázat útján történő értékesítésére

(315/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

16.  Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 2007. évi belső ellenőrzési   terve

(307/2006. december 7.)

Előterjesztő: Dr. Deák Erzsébet jegyző

 

 

17.  Közbeszerzések:

 

a)   Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda és úttartozék) 2007. évi karbantartási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(333/2006. december 12.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

b)   Bp. Főváros Terézváros Önkormányzat 2007. évre vonatkozó parkfenntartási munkái elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

(334/2006. december 12.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

18.  Vezetői pályázatok

(317/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

19.  A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 2007. évre

(340/2006. december 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20a     Terézváros Önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának az önkormányzati honlapon való közzététele

(314/2006. december 11.)

Előterjesztő: Markocsány Zoltán képviselő, az SZDSZ Frakció vezetője

                               Hatvani Csaba képviselő, az MSZP Frakció vezetője

 

20b     A képviselői vagyonnyilatkozatok interneten való közzététele

(343/2006. december 14.)

Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

 

21.  A Bp. VI., Andrássy út 72. szám alatti épület lakásainak elidegenítése

(348/2006. december 18.) (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.  Javaslat üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő értékesítésére

(347/2006. december 18.) (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23a     Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(336/2006. december 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23b     Javaslat bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére

(350/2006. december 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

24.  A Budapest VI. ker., Andrássy út 84. sz. alatti ingatlanban lévő lakások elidegenítésre történő kijelölése

(326/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

25.  Javaslat a Bp. VI., Podmaniczky u. 10. számú társasházban lévő helyiség bérbeadására és bérleti díjának megállapítására

(335/2006. december 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

26.  Bp. VI., Andrássy út 92-94. III. emelet 5. (Szinyei Merse Pál utca 1. III.em.5.) szám alatti lakás ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

(311/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

27.  Bp. VI., Nagymező u. 14. II. 12. sz. alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

(310/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

28.  Javaslat a Bp. VI., Teréz krt. 37. szám alatti épületben lévő 5. albetét számú szerkezetidegen helyiség térítésmentes tulajdonba adása

(316/2006. december 11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

29.  Javaslat az Oktogon tér 1. szám alatti társasházban lévő 1. és 5. sz. helyiségcsoport elidegenítésére

(327/2006. december11.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

30.  A Bp. VI., Weiner L. u. 6. szám alatti társasházban lévő, 28940/0/A/1. hrsz.-ú ingatlan tulajdonba adása a Fővárosi Önkormányzat részére

(269/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

31. Javaslat a Bp. VI., Bajcsy Zs. út 7. sz. épületben lévő üres helyiség bérbedására

(342/2006. december 14.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

32.  Javaslat a Budapest, II. Tárogató u. 110. szám alatti lakóingatlan árverés útján történő értékesítésére

(331/2006. december 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

33.  Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(308/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

34.  A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

35.  Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

Budapest, 2006. december 14.

 

 

 

 

Verók István

polgármester