Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy a Humán Bizottság a következő ülését

2006. december 19-én (kedden) 14 órakor  tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

 

Nyilvános ülés:

 

1.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójára. Tájékoztató a Terézvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

(345/2006. december 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

4.    Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló 34/1996. (XII. 16.) rendelet módosítása

(338/2006. december 13.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

5.    A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása

(318/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

6.    A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása

(320/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása

(332/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

8.    Az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló módosított 20/1997. (VII. 8.) rendet módosítása

(323/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

9.    A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 12/2006. (III. 20.) rendelet módosítása

(319/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

11.  Terézvárosi Gondozószolgálat alapító okiratának módosítása

(325/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

12.  Felnőtt fogászat privatizációja

(321/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

13. Háziorvosi rendelők használati rendszerének megváltoztatása

(341/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

18.  Vezetői pályázatok

(317/2006. december 11.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

 

Bizottsági előterjesztések

 

okt1.     Pótelőirányzat kérése

              Előterjesztő : Staudinger Beáta

 

okt2.     Tájékoztató az oktatási intézmények nyári karbantartásáról

              Előterjesztő : Staudinger Beáta

 

e1.         Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

              Összeállította: dr. Balogh Mihály

 

e2.         Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel a bizottsági tagok megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges távolmaradását kérem jelezze a hivatal Szervezési Főosztályán (351-7961).

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Budapest, 2006. december 14.

 

 

 

 

 

 

 

Balog Gábor sk.

elnök