Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

 

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését

2006. november 14-én (kedden) 18 órakor tartja

a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

 

Napirendi pontok:

 

Testületi ülés napirendjei

 

NAPIRENDEK:

 

Nyilvános ülés:

 

 

1.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

       (270/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    Bp. VI., kerület Rózsa u. - Szalmás P. u. - Felső erdősor - Benczúr u. - Bajza u. - Városligeti fasor - Lövölde tér - Király u. (Lövölde tér és környéke) által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve

       (271/2006. november 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

3.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló, többször módosított 35/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása

       (272/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

4.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekakadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása

       (273/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

5.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

       (278/2006. november 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

6.    .../2006. (...) rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről

       (274/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi fák, fasorok megóvásáról és pótlásáról szóló 19/2002. (V.10.) rendeletének módosítása

       (281/2006. november 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló új rendelet megalkotására

       (282/2006. november 8.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

9.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítására

       (283/2006. november 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

       (284/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.  Javaslat az Ötv-ben rögzített felterjesztési joggal élve a 60/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

       (285/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.  Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása (a nyilvános ülés 13. napirendje)

       (266/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

13.  A Képviselő-testület 308/2006. (X. 26.) határozatának módosítása(a nyilvános ülés 14. napirendje)

       (267/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

 

Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2006. november 9.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

Hatvani Csaba sk

elnök