MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2006. november 16-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti nagyterem

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

1.    Bizottsági tagok eskütétele (szóban)

 

 

NAPIRENDEK:

 

Zárt ülés:

 

1.    Vezetői pályázat elbírálása

       (276/2006. november 6.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

2.    Fogorvos működtetési jogának elidegenítése

       (275/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

Nyilvános ülés:

 

1.    A 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006. (II.21.) rendelet módosítása

       (270/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

2.    Bp. VI., kerület Rózsa u. - Szalmás P. u. - Felső erdősor - Benczúr u. - Bajza u. - Városligeti fasor - Lövölde tér - Király u. (Lövölde tér és környéke) által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve

       (271/2006. november 7.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

 

3.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló, többször módosított 35/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása

       (272/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

4.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekakadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) számú rendeletének módosítása

       (273/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

5.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

       (278/2006. november 7.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

6.    .../2006. (...) rendelet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről

       (274/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

7.    Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi fák, fasorok megóvásáról és pótlásáról szóló 19/2002. (V.10.) rendeletének módosítása

       (281/2006. november 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

8.    Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló új rendelet megalkotására

       (282/2006. november 8.)

Előterjesztő: Dr. Hegedűs Károly alpolgármester

 

9.    Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítására

       (283/2006. november 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

10.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítására

       (284/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

11.  Javaslat az Ötv-ben rögzített felterjesztési joggal élve a 60/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

       (285/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

12.  Folyószámla hitelkeret összegének megemelésére közbeszerzési eljárás indítása

       (280/2006. november 8.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

13.  Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

       (266/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

14.  A Képviselő-testület 308/2006. (X. 26.) határozatának módosítása

       (267/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

15.  Vezetői pályázatok

       (277/2006. november 6. )

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

16.  Előterjesztés az „alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására”

       (263/2006. november 3.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

17.  Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés meghosszabbítása

       (279/2006. november 7.)

Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

 

18.  Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

       (286/2006. november 9.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

19.  Bp. VI., Rózsa u. 76. I. 19. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelölése

       (262/2006. november 3.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

20.  A képviselői vagyonnyilatkozatok interneten való közzététele

       (265/2006. november 6.)

Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

 

21.  Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       (268/2006. november 6.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

22.  A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)

Előterjesztő: Verók István polgármester

 

23.  Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

 

 

Tájékoztató:

 

-   2006. I-III. negyedévet érintő önkormányzati elszámolásról készült jelentés

(264/2006. november 6.)

-   A Vagyonkezelő Zrt. 2006. I-III. negyedévi jelentése és a FEB jegyzőkönyv

(287/2006. november 15.)

-   A 2006. október 30-án kelt vezetői levél, mely tartalmazza a Vagyonkezelő Zrt. 2006. I-III. negyedéves könyvvizsgálói véleményét is

(288/2006. november 15.)

 

 Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon a 351-8933-as telefonszámon szíveskedjék bejelenteni.

 

 

Budapest, 2006. november 9.

 

 

 

 

Verók István

polgármester